Skolens historie

Valler videregående skole tok i mot sitt første elevkull i 1937 og feiret 75-års jubileum i 2012. Skolen er bygget i funksjonalistisk stil og har rendyrket sin særegne profil som en ren studiespesialiserende skole.

Valler gymnas-Historisk bilde - Klikk for stort bildeValler gymnas-Historisk bilde 

Tidlig historie

Forløperen til Valler videregående skole  het Bærum middelskole. Den ble etablert så tidlig som i 1888 på Valler gård. Elevtallet økte raskt og skolen flyttet midlertidig til Hansengården, et forretningslokale i Sandvika. I 1896 stod en ny skolebygning klar i Sandvika.

Folketallet i Bærum steg raskt og i 1923 ble Stabekk videregående skole innviet. Dette var imidlertid ikke nok til å ta i mot strømmen av unge som ønsket høyere allmennutdannelse. I 1934 ble det bestemt at en ny skole skulle bygges i nærheten av Sandvika og en tomt på Valler gård ble kjøpt i 1935.

Arkitektene Bryn og Ellefsen ble engasjert. De hadde rett i forkant hatt ansvaret for det nye universitetsanlegget på Blindern. Valler tok i mot sitt første elevkull i 1937 og ble offisielt innviet den 8. juni 1938.

Fem rektorer

Siden oppstarten har Valler uteksaminert over 8000 elever. Skolen har hatt fem rektorer. Stian Kristensen fra 1937-1960, Lisbeth Broch fra 1960-1979, Victor Hellern fra 1979-1993, Erik Andresen fra 1993-2011 og nåværende rektor Berit Hetland.

Kjennetegn ved Valler

Valler kjennetegnes blant annet av et inkluderende og elevaktivt skolemiljø. Det er læringstrykk og høyt faglig nivå på lærere og elever. Like viktig er skolens fokus på allmenndannelse og videreføring av kunst og kulturarv. Valler har stolte idrettstradisjoner og sportslige aktiviteter har fortsatt stor betydning.

Elever og ansatte trives på Valler. Vi tror at den gode skolekulturen er nedarvet og videreforedlet. Vi ønsker å fremstå som en trygg og veldrevet skole som evner å bevare det beste fra fortiden og samtidig forandre seg i takt med tidens krav.