Klagefrister våren 2024

Skoleåret nærmer seg slutten. Les videre for å se klagefristene for standpunkt- og eksamenskarakterer som gjelder dette skoleåret.

Hurtigklagefrist for avgangselever

Standpunktkarakterer:

  • Onsdag 12. juni kl. 12.00.

Eksamenskarakterer:

  • Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen: Onsdag 12. juni kl. 12.00.
  • Skriftlig eksamen: 25. juni kl. 12.00


Klager som kommer inn etter hurtigklagefristen, se ordinær klagefrist.

Ordinære klagefrister

Ordinær klagefrist på standpunktkarakterer:

  • Fredag 20. juni (10 dager etter publisering i VIS). Klagene skal være ferdig behandlet innen 1. november 2024.

Ordinær klagefrist på eksamenskarakterer etter muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen:

  • 10 dager etter eksamensdagen. Klagene skal være ferdig behandlet innen 1. november 2024.

Ordinær klagefrist skriftlig eksamen:

  • Mandag 1. juli kl. 12:00

 

Les mer om klager og klagefrister på skolens side om Klage.

Finn ut hvordan du klager på Akershus fylkeskommunes side om klage på eksamens- og standpunktkarakterer