Bærekraftsarbeid i fylkeskommunen

FNs 17 bærekraftsmål skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Akershus, kort sagt i "alt" fylkeskommunen gjør. Fra regionalt planarbeid til tilskuddsordninger og drift.

Her ser du hvordan fylkeskommunen systematisk jobber med bærekraft, og verktøy som deles med kommunene og andre interesserte.

Finn ut mer om bærekraftsmålene generelt 

Bærekraftkurs, bærekraftsjekk og barometer for kommunene

For å styrke arbeidet med bærekraft, er det viktig at alle har en felles forståelse for hva bærekraft og FNs bærekraftsmål er, samt hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling. 

Tidligere Viken fylkeskommune utviklet en digital «bærekraftsjekk» og et eget "bærekraftsbarometer". I tillegg har KS i samarbeid med tidligere Viken fylkeskommune videreutviklet et e-læringskurs, som er gratis for alle kommuner. 

Se video

Video utviklet av tidligere Viken fylkeskommune.

Til toppen