Rektor og skolens ledelse

Skolens ledergruppe består av rektor, to assisterende rektorer, en økonomileder, en administrasjonsleder og 11 avdelingsledere. Alle har personalansvar og oppfølgingsansvar for ulike ansvarsområder og elevgrupper. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til virksomheten.

Ledernes ansvarsområder

Rektor Christian Andresen

Assisterende rektor Svein Harald Grøndahl

Assisterende rektor Anita Kiil, Kunst, design og arkitektur (KDA)

Avdelingsleder/Skoleårsplanlegger Kirsten Janette Holmsen Hansen

Økonomileder Kjersti Trøgstad Sunde

Studieinspektør/Avdelingsleder Bente Taraldsen,  Realfag/Ansvar for Studiespesialisering (ST) Vg2

Avdelingsleder Anne Astrup Trebler Kværner, Musikk, dans og drama (MDD)

Avdelingsleder Roger Otervik, Salg, service og reiseliv (SSR)

Avdelingsleder Signe Kristin Rønning Fretheim, Helse- og oppvekstfag

Avdelingsleder Maria Elle, Norsk/Ansvar for Kombinasjonsklassene og Studiespesialisering (ST) Vg3

Avdelingsleder Morten Grønbeck, Ansvar for Språk, Samfunnsfag og Økonomi og Studiespesialisering (ST) Vg1

Avdelingsleder Asgeir Braaten, Teknologi- og industrifag (TIF), Kullansvar, Skole på byggeplass og Vg3 fagopplæring i skole

Avdelingsleder May Nordby Lund, Tilrettelagt opplæring - Mindre grupper (TM)

Avdelingsleder Karianne Olavsdotter Rutle, Tilrettelagt opplæring - Større grupper (TS)

Avdelingsleder/Koordinator Joon Nilsen, Grunnskoleavdelingen

Avdelingsleder Torbjørn Rodahl, Romerike fengsel

Les vår brosjyre