Grunnskoleavdelingen

Grunnskoleavdelingen ivaretar opplæringsansvaret for barn i grunnskolealder på helse - og barnevernsinstitusjoner på Romerike. 

Tavleundervisning - Klikk for stort bilde Leonardo Toshiro/Unsplash

 

 

Grunnskoleavdelingen har 9 ansatte og opptil 15 elever. Opplæringen foregår en til en og i mindre grupper.

Som et bindeledd mellom institusjon og skole har Viken fylkeskommune en koordinator tilknyttet en videregående skole i hver region. På Romerike er det avdelingsleder for Grunnskoleavdelingen på Jessheim videregående skole som er koordinator.

Koordinatoren har følgende oppgaver:

  • Formidle grunnskoleplass for elever som må skifte skole og avgjøre hvor grunnskole­opplæringen skal gis.
  • Koordinere og kvalitetssikre opplæringstilbud for de som bor i institusjon i gamle Akershus.
  • Tilby hjelp hvis grunnskoletilbudet ikke fungerer godt nok.
  • Behandle søknader om ekstraressurser for grunnskoleelever.
  • Orientere om hvor elever i videregående skoles alder kan få bistand.

Les vår brosjyre