Tilrettelagt opplæring - Mindre grupper (TM)

Vi tilrettelegger undervisningen etter det valgte utdanningsprogram og etter individuelle behov i en individuell opplæringsplan (IOP).

Glade ungdommer i sommerkveld - Klikk for stort bilde Simon Maage/Unsplash

 

 

Jessheim videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i små grupper, innenfor følgende utdanningsprogram:

  • Salg, service og reiseliv
  • Helse- og oppvektsfag
  • Teknologi- og industrifag
  • Kunst, design og arkitektur
  • Musikk, dans og drama

 

Til grunn for tilbudet om tilrettelagt opplæring ligger en helhetstenkning rundt eleven der man har utgangspunkt i de muligheter og ressurser eleven har. Opplæringen tilrettelegges slik at eleven på best mulig måte kan kvalifisere seg for fremtidig bolig og arbeid.

Det undervises både i teoretiske og praktiske fag. Opplæringen i de fag som krever størst grad av individualisering vil ofte bli gitt i enetimer, mens andre fag vil være mest formålstjenelig å arbeide sammen med andre i grupper.

Samarbeid med andre instanser som f.eks. hjemkommune, NAV og arbeidsplasser er en naturlig del av oppfølgingen av våre elever. Dette sikrer at eleven får et individuelt tilpasset tilbud.

Les vår brosjyre