Sikkerhet og beredskap

Akershus fylkeskommune skal på en helhetlig og systematisk måte ivareta sikkerhets- og beredskapsansvaret i organisasjonen.

Kontaktinformasjon

For henvendelser som gjelder Akershus fylkeskommunes arbeid med sikkerhet og beredskap, ta kontakt med beredskapsleder eller ansvarlig for mediehenvendelser.

For generelle henvendelser

E-post: beredskap@afk.no

For kontakt med beredskapsleder

Beredskapsleder Geir Ringberg 
E-post: geirrin@afk.no
Mobil: 97 95 86 01

For mediehenvendelser

Ta kontakt med pressevakten i Akershus fylkeskommune.