Akershus fylkeskommunes eldreråd

Eldrerådet skal arbeide for å fremme eldres interesser i alle saker som angår denne gruppen.

Akershus fylkeskommunes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Eldrerådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som berører eldre som gruppe. Det kan eksempelvis være temaer som tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner.

Se møtedatoer og sakspapirer for eldrerådet i egen innsynsløsning

Medlemmer av eldrerådet

Medlemmer

 • Toril Altenborn (leder)
 • Gunnar Tveiten (nestleder)
 • Gunn Korsebøen
 • Michael John Tung
 • Kirsten Koht
 • Anne-Grethe Eriksen

Representanter fra fylkestinget

 • Ragnar Dahl (PP)
 • Terje Hegge (H)
 • Hege Fjellberg (Ap)

Varamedlemmer

 1. John Granly
 2. Tove Carin Dahlén
 3. Ragna B. Jørgensen
 4. Astrid Jahren

Vararepresentanter fra fylkestinget

 • Jan Henrik Palnes (H), vara for Ragnar Dahl (PP)
 • Kjersti Omejer (H), vara for Terje Hegge (H)
 • Johannes Kiese (Ap), vara for Hege Fjellberg (Ap)

Reglement

Reglement for eldrerådet