Flerkulturelt råd i Akershus

Flerkulturelt råd i Akershus er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal bidra til å sikre Akershus’ flerkulturelle befolkning en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner. 

Det flerkulturelle rådet skal behandle politiske saker og sikre at flerkulturelle innbyggeres perspektiver ivaretas i planarbeid, partnerskap og når fylkeskommunen fungerer som pådriver i den regionale utviklingen på integreringsområdet.  

Se møtedatoer og sakspapirer i egen innsynsløsning

Medlemmer i flerkulturelt råd

Medlemmer

 • Rahwa Tilahun Yohaness (leder)
 • Fahim Naeem (nestleder)
 • Ewelina Baj
 • Sofia Reznik
 • Saharla Ahmed
 • Hassan Alsibai
 • Mohamed Bourmani
 • Atta Mohammed

Representanter fra fylkestinget

 • Antonio Gade Wilhelmsen Serri (H)
 • Ida Ohme Pedersen (Frp)
 • Øyvind Solum (MDG)

Varamedlemmer

 1. Simin May
 2. Mathiewos Haile
 3. Honoratte Basemake Muhanzi
 4. Øyvind Stabrun
 5. Sylwia Niklas
 6. Muhamed Musharaf

Vararepresentanter fra fylkestinget

 • Kjersti Omejer (H), vara for Antonio Gade Wilhelmsen Serri (H)
 • Margrethe Prahl Reusch (V), vara for Ida Ohme Pedersen (Frp)
 • Torunn Skottevik (Ap), vara for Øyvind Solum (MDG)

Reglement

Reglement for flerkulturelt råd i Akershus