Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

Rådet skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder mennesker med funksjonsnedsettelse.

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som berører mennesker med funksjonsnedsettelse som gruppe, eksempelvis tilgjengelighet, likestilling og arbeid mot diskriminering. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner. 

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Se møtedatoer og sakspapirer i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser i egen innsynsløsning

Medlemmer i råd for mennesker med funksjonsnedsettelser 

Medlemmer

 • Josefine Rørvik Skåland (leder)
 • Sverre Bergenholdt (nestleder)
 • Tore Glærum
 • Solveig Langrud Sletten
 • Abdurrehman Khan
 • Line Hole

Representanter fra fylkestinget

 • Line Biagio Solvang (H)
 • Kay Arne Sørensen (H)
 • Silje Josten Kjosbakken (R)

Varamedlemmer

 1. Tine Lillemoen Asklund
 2. Geir Roger Moen
 3. Karen Knudsen Synnes
 4. Knut Magne Ellingsen

Vararepresentanter fra fylkestinget

 • Ida Ohme Pedersen (Frp), vara for Line Biagio Solvang (H)
 • Jan Henrik Palnes (H), vara for Kay Arne Sørensen (H)
 • Brita Skallerud (Sp), vara for Silje Josten Kjosbakken (R)

Reglement

Reglement for Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Anders Berg Hovind – andershovi@afk.no