Frivillighet i Akershus

Frivilligheten i Akershus er mangfoldig. De frivillige organisasjonene bidrar til å sikre dette mangfoldet. De gjennomfører en rekke tiltak som bidrar til å opprettholde og utvikle et levende lokalsamfunn.

Tilskudd til frivilligheten

Fylkeskommunen gir grunnstøtte til de overordnede paraplyorganisasjonene og aktivitetsstøtte til regionale prosjekter på ulike innsatsområder.

Se våre tilskuddsordninger til frivilligheten

Temastrategi for frivillighet

Temastrategi for frivillighet er en overordnet plan for samarbeidet med frivilligheten de kommende årene. Strategien ble utviklet av Viken fylkeskommune i samarbeid med frivilligheten selv, og gjelder for årene 2022-2025. Temastrategien er gjeldende for Akershus fylkeskommune fram til ny temastrategi utarbeides. Les temastrategien for frivillighet her.

Samarbeid og nettverk

Akershus fylkeskommune arbeider etter partnerskapsmodellen, og de frivillige organisasjonene vurderes i denne sammenhengen som noen av de viktigste aktørene for regional utvikling. 

Det eksisterer et mangfold av frivillige organisasjoner, de fleste innenfor kategoriene:

  • idrett
  • kultur/natur/miljøvern
  • humanitære foreninger
  • religiøst arbeid

Kultur-, natur- og miljøvern- kategorien består av alt fra kunstforeninger og husflidslag via musikkorps og barnekor, til jeger- og fiskeforeninger.