234 millioner i spillemidler til Akershus

–  Spillemidlene er helt avgjørende for at vi får bygd ut gode etterlengtede idrettsanlegg. Jeg er utrolig imponert over alt det fantastiske arbeidet som legges ned, i hele Akershus, for at vi alle sammen skal kunne være i fysisk aktivitet, sier fylkesråd Ida Lindtveit Røse.

Fylkesråd og ordfører med velodromen i bakgrunnen - Klikk for stort bildeFra et tidligere besøk på Velodromen i Asker. Fylkesråd Ida Lindtveit Røse (til venstre) og ordfører i Asker kommune, Lene Conradi (H) Gunhild Bøgseth, Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune ble i statsråd 3. mai tildelt 234 millioner kroner i spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet over hele fylket.

Kommuner, idrettslag, velforeninger og andre frivillige organisasjoner bygger og rehabiliterer anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i hele Akershus. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er en statlig støtteordning til denne typen tiltak som forvaltes av fylkeskommunen. 

Midlene kommer fra Norsk Tippings årlige overskudd. Totalt har fylkeskommunen mottatt 268 søknader.

Mange gode tiltak

Fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse, Ida Lindtveit Røse (KrF), er glad for tildelingen og ser fram til å kunne fordele midlene videre til mange gode tiltak i kommunene.

– Idrettslag, velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, kommuner og andre bruker mye tid og ressurser på dette, og vi ser en enorm dugnadsinnsats i mange lokalsamfunn, sier fylkesråden. 

Reduserer etterslepet

Årets tildeling fører til at etterslepet i fylket reduseres. Før Viken-årene var gjennomsnittlig ventetid på tildeling av midler over tre år i Akershus. Med denne tildelingen nærmer vi oss å kunne gi tilskudd tilsvarende halvparten av det årlige behovet. 

Årsaken til den kortere ventetid, er en generell nedgang i søknadssum fra de fleste av landets fylker, samtidig som overskuddet fra Norsk Tippings har økt sammenliknet med året før.

– Det er gledelig at etterslepet reduseres, og at midlene raskere kommer ut til de som trenger penger til sine anlegg. Samtidig er den samlede søknadssummen det dobbelte av det vi får tildelt i spillemidler. Det trengs en ytterligere styrking av ordningen for å kunne ta igjen etterslepet i årene som kommer. Akershus har en dårligere anleggsdekning enn de fleste andre fylker, og vi har stort behov for flere arenaer å være i fysisk aktivitet. 

Vi håper at vi sammen med kommuner og frivilligheten kan stimulere til økt satsning på anlegg for idrett og fysisk aktivitet i årene som kommer, avslutter Lindtveit Røse.

Detaljfordeling snart klar

Fylkesrådet vil i slutten av mai vedta årets detaljfordeling av midler til i anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene i Akershus.