24 506 søkere får nå tilbud om skoleplass

Resultatet av første inntak til Akershus fylkeskommunes videregående skoler er nå klart.

24 503 søkere får nå tilbud om skoleplass ved fylkeskommunens videregående skoler. Det var totalt 25 906 søkere med ungdomsrett i fylket. Etter 1. inntak er det totalt 1565 søkere med ungdomsrett uten tilbud fordelt på hele fylket. Av disse er 1095 søkere til vg1.

1. inntak 2024

1. inntak 2024
Nivå Region Søkere (første ønske) Fått plass (totalt) Uten tilbud
vg 1 Romerike 5 322 4 795 544
Asker og Bærum 3 404 3 153 291
Follo 2 282 2 031 260
Sum 11 008 9 979 1 095
vg2 Romerike 4 037 3 837 164
Asker og Bærum 2 597 2 574 58
Follo 1 682 1 654 54
Sum 8 316 8 065 276
vg3 Romerike 2 790 2 722 103
Asker og Bærum 2 381 2 353 49
Follo 1 411 1 387 42
Sum 6 582 6 462 194
Sum Akershus fylke 25 906 24 503 1 564

Fritt skolevalg

Akershus fylkeskommune har innført fritt skolevalg. Det innebærer at søkerne kan søke hvor de vil, men søkere med ungdomsrett prioriteres i den regionen hvor de er folkeregistrert bosatt. 

Inntaksregionene er Asker og Bærum, Follo og Romerike. Søkerne konkurrerer på lik linje til søkbare tilbud som ikke finnes i alle regioner.  

Vil motta SMS eller brev

De som har oppgitt mobilnummeret sitt på søknaden vil få en SMS når inntaket er klart. De som ikke har oppgitt mobilnummeret i søknaden, vil motta et brev. Uansett om søker har mottatt en SMS eller ikke, så er det mulig å logge seg inn på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar.

Ikke mulig å gjøre endringer 

Det er ikke mulig å endre søknaden nå. Det gjelder også endring av prioritering av ønskene på søknaden. Frist for endring av søknaden var 1. mai. Dersom en søker svarer “nei” til et tilbud og ikke klarer å konkurrere seg inn på et høyere ønske i løpet av inntaksperioden, så mister søker retten til videregående opplæring.

Husk svarfristen 16. juli

Det er viktig at alle søkere svarer innen fristen 16. juli. Det gjelder både søkere som har fått et tilbud, og søkere som kun mottar tilbud om plass på venteliste. 

De som ikke svarer innen fristen, mister skoleplassen og eventuell ventelisteplass. 

Søkere som har registrert forhåndssvar på sin søknad før 1. juli behøver ikke å svare på tilbudet nå, med mindre søker skal endre tidligere svar.

Det er viktig at også søkere som takker “nei” til skoleplass svarer innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. 

Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli, og svarfristen for andre inntaket er 1. august.

Dette skjer etter 1. inntak

Det kjøres tre maskinelle inntak i Vigo-systemet, og det blir et siste manuelt oppfyllingsinntak inntil alle søkere med ungdomsrett har fått et tilbud. Det er alltid søkere som svarer “nei” til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste. 2. inntak kjøres ca. 23. juli. 

Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til vg2 og vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på vg1 eller vg2.

Ved inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, og kunst, design og arkitektur har søkere til videregående trinn (vg2 og vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men vi regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.

Etter 2. inntak er det oppfyllingsinntak, hvor kun søkere som ikke har fått et tilbud om skoleplass er med.

Viktig å vite

Dersom du har kommet inn på ditt første ønske på søknaden, så står du ikke lenger på venteliste til lavere rangerte ønsker.

Svarer du “nei” til et tilbud om skoleplass på et lavere ønske, så mister du rett til en annen skoleplass dersom du ikke klarer å konkurrere deg inn på et ønske du har satt høyere opp på søknaden i løpet av inntaksperioden.

For å sikre at du har en skoleplass til høsten bør du svare “ja” til plass, selv om du helst vil ha et høyere ønske.

Har du kommet inn på et lavere ønske og ønsker å beholde dette, så må du svare “nei” til å stå på venteliste.

Det er ikke mulig å endre rangering av ønskene etter inntaket.

Alle med ungdomsrett som har søkt innen 1. mars har rett på et tilbud innen 1. september.

Kontakt for søkere og foresatte

Søkere og foresatte som har spørsmål om inntaket, kan kontakte seksjon dimensjonering og inntak. 

  • Du kan sende en e-post til inntak@afk.no eller ringe tlf. 22 05 50 22 (telefontid ukedager fra kl. 09.00– 11.00 og 12.00–14.00)

Vi forsøker å svare på e-post samme dag. Det ligger også tilgjengelig informasjon på nettsiden www.vilbli.no.

Les mer