Åpnet større og modernisert pendlerparkering på Olavsgaard

Onsdag 8. mai åpnet Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel, den oppgraderte pendlerparkeringen på Olavsgaard i Lillestrøm kommune. – Nå er det enda lettere å kunne sette fra seg bilen for å reise videre til jobb og skole med buss, sier Håkon Snortheim.  

Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel, åpnet den oppgraderte innfartsparkeringen på Olavsgaard. Ved siden av står Jafar Altememy, adm. dir. i Akershus kollektivterminaler FKF. Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Pendlerparkeringen ligger inntil Olavsgaard bussterminal. Det er en av de mest trafikkerte bussterminalene i Akershus, som i fjor hadde 1 267 806 av- og påstigende passasjerer. 

–En av fylkesrådets viktigste oppgaver er at folk skal reise mer kollektivt. Klimaet trenger det. Kapasiteten på veinettet trenger det. For å få til det, er det helt avgjørende at vi lager gode kollektivknutepunkter. Og innfartsparkeringer gjør at vi klarer å kombinere friheten det er i å dra hjemmefra i egen bil, men samtidig sette seg på bussen og bruke kollektivfeltet inn mot Oslo sentrum, for de som jobber eller går på skole der, sier Håkon Snortheim.  

Flere plasser, HC-plasser og lademuligheter 

Parkeringen har fått en kapasitetsøkning på nær 50 prosent, med totalt 66 parkeringsplasser. Det er etablert HC-plasser etter dagens krav og lademuligheter til elbiler på noen plasser. Det er også tilrettelagt for enkel utvidelse av ladeanlegget når det eventuelt blir behov for det.  

Det er Akershus Kollektivterminaler FKF som står for oppgraderinger på Olavsgaard pendlerparkering. 

–Innfartsparkeringene er et viktig virkemiddel for grønn mobilitet mellom bygd og by. Her har vi gjennomført et pilotprosjekt for optimalisering av fylkeskommunens innfartsparkeringer, til beste for de kollektivreisende, sier Jafar Altememy, adm. dir. i Akershus kollektivterminaler FKF. 

Brukervennlig og energieffektivt 

Energieffektive LED-lysmaster med bevegelsessensorer, samt dag og nattsenking, er installert. I tillegg til en god brukeropplevelse og driftseffektivitet, har estetikk og bærekraft også vært i fokus. Med energieffektive løsninger, grøntarealer som er enkle å vedlikeholde, materialer av god kvalitet for lang levetid, samt god visuell utforming. 

Det er installert skiltgjenkjenning for biler, som gjør at parkeringsopplevelsen blir enklest og best mulig for pendlere. Dersom man har en aktiv periodebillett for Ruter, kobles denne til parkeringsappen, og slik får pendlere parkere til en rimeligere pris. 

–Jeg vil takke hovedentreprenør Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS og arkitekt LMR arkitektur AS for gjennomføring av dette viktige prosjektet. Og ikke minst til Akershus Kollektivterminaler som alltid står på og sørger for at Akershus har noen av de fineste innfartsparkeringene og kollektivanleggene i Norge, sa Håkon Snortheim, og klippet snoren som markerte åpningen av pendlerparkeringsplassen.