Åpning av Elveveien – en «ny» trafikksikker skolevei

Akershus fylkeskommune og Asker kommune har jobbet sammen for å finne en tryggere vei for skolebarna på Mellom-Nes barneskole. Nå skal elevene få en tryggere skolevei, med utsmykning som elevene selv har vært med å bestemme.

Mange elever på skolevei - Klikk for stort bildeDet var trangt om plassen på Elveveien, da skoleveien ble offisielt åpnet 3. juni. Marius Fält-Vannum, Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune og Asker kommune har lagt planer for å bedre forholdene for myke trafikanter langs Fekjan (vei mellom Holmen og Billingstad/Slependen). Målet er at skoleelevene skal få en hyggeligere og mer attraktiv vei, slik at de unngår den sterkt trafikkerte bilveien.

Kunstverk og rebusløp

Ved å utsmykke Elveveien, som ligger gjemt bak trærne ved Fekjan, med malte figurer på asfalten og fine sitater, håper man at elevene velger å ta den nye skoleveien i bruk. 

Det er også laget en rebusløype med poster (QR-koder) langs Elveveien og andre skoleveier til Mellom-Nes skole, der elevene kan lære mer om blant annet trafikksikkerhet og positive virkninger av å gå og sykle til skolen. 

Rebusløypen oppdateres med nye spørsmål jevnlig, for å bidra til å gjøre det spennende og lærerikt å gå eller sykle til skolen.

Rektor på Mellom-Nes barneskole, Kirsti Grana Winsvold, håper at elevmedvirkning i prosjektet skal bidra til elevene tar i bruk den nye skoleveien. 

– Det med at elevene har fått være med på å foreslå utsmykningen til skoleveien er fint. For da kan elevene føle på eierskap til det som er laget. Vi ønsker en trafikksikker skolevei. Veldig mange barn går i dag ved siden av en vei som er veldig utsatt for mye trafikk. Farlige kryss, farlige overganger. Så vi håper at barna vil gå en liten omvei for å komme inn på denne trafikksikre skoleveien. Vi håper at foreldrene også vil oppmuntre barna sine til å gå her fremover, forteller rektoren.

Ønsker flere syklister og gående

Én av årsakene til at det blir mye biltrafikk i området rundt skolen, er at foreldrene kjører barna til og fra skolen. Nå håper Akershus fylkeskommune og Asker kommune at flere barn sykler eller går til skolen. 

Lene Conradi klipper snoren - Klikk for stort bildeOrdfører i Asker kommune, Lene Conradi, åpnet den ny-utsmykkede Elveveien under åpningsseremonien. Marius Fält-Vannum, Akershus fylkeskommune

Én av dem som har brukt denne skoleveien som elev tidligere, er ordfører i Asker kommune, Lene Conradi.

– Det er veldig stas å være tilbake akkurat her, på dette som var min skolevei i mange år, og som dere har gjort så fin. Vi er opptatt av trygge og hyggelige skoleveier. Vi er opptatt av at barn og voksne skal gå eller sykle på vei til skole eller jobb. En ekstra stor takk og applaus til Akershus fylkeskommune for godt samarbeid, sier Conradi, før hun klipper snoren. 

Vil måle bruken av skoleveien

Ingvild Hegrenæs, leder for samarbeidsprosjektet mellom Asker kommune og Akershus fylkeskommune, forteller at det er mange gode fagressurser som kan hjelpe til med samferdselsoppgaver. Det var etter oppfordring fra innbyggere i kommunen, at man så på muligheten med en ny trafikksikker skolevei.

– Vi fikk høre fra foreldre og syklister som syntes det var skummelt for barn å krysse veien på Fekjan. Da kom det et forslag om å legge skoleveien over til Elveveien, og vi fikk til et godt samarbeid med Mellom-Nes barneskole, som kunne hjelpe til med utsmykkingen av veien. Vi har målt hvor mange som bruker veien i dag, så vil vi ta en ny oppmåling av antall brukere av veien senere. Vi håper at mange flere vil bruke den nye skoleveien, nå som den er blitt så fin, avslutter Hegrenæs.

To fornøyde damer på en skolevei - Klikk for stort bildeIngvild Hegrenæs (t.v.), leder for samarbeidsprosjektet mellom Asker kommune og Akershus fylkeskommune, og rektor ved Mellom-Nes skole, Kirsti Grana Winsvold, var strålende fornøyd med åpningen av den mer trafikksikre skoleveien. Marius Fält-Vannum, Akershus fylkeskommune