Delvis stenging og oppgradering av Blåkolltunnelen

Akershus fylkeskommune skal oppgradere Blåkolltunnelen på fylkesvei 158 i Lørenskog kommune. Tunnelen vil bli periodevis stengt i ca. ett år, fra og med 15.04.2024.

Blåkolltunnelen i Lørenskog Akershus fylkeskommune

Blåkolltunnelen tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhetsnivå i tunneler, og skal oppgraderes for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskrift for fylkesveg. I praksis innebærer det at man må skifte ut alt av teknisk utstyr i og utenfor tunnelen, bygge nytt og utvide eksisterende teknisk bygg inne i tunnelen, samt etablere ny strømforsyning.  Tunnelen vil i tillegg bli oppgradert med gjennomgående kameraovervåking.

Tunnelen skal stenges hver natt fra klokken 19.00 og åpner igjen klokka 06.00 tirsdag til lørdag og klokken 08.00 søndag. 

Delvis stengt og helt stengt 

Arbeidene med nattestenginger har planlagt oppstart 15. april, og vil pågå i ca. ett år. I tillegg må tunnelen stenges helt i fellesferien 2024 (uke 28, 29 og 30).

Det skal utføres en totalrehabilitering av tunnelen. Blant annet skal alle kabler, lysarmaturer, tunnelvifter og øvrig sikkerhetsutstyr skiftes ut. Tunnelen oppgraderes dessuten med full kameraovervåking med hendelsesdetektering, bedre stengepunkter og omkjøringsskilting, og flere nødstasjoner i tunnelen. Teknisk rom utvides og teknisk utstyr fornyes.

Tunnelen blir stengt hver natt med noen unntak.

Omkjøring blir skiltet

Mye av trafikken gjennom tunnelen er trafikk til og fra Strømmen storsenter. Omkjøring blir skiltet iht. tunnelens beredskapsplan via Strømsveien og Gamle Strømsvei.

–Vi oppfordrer alle til å sette seg inn aktuelle omkjøringsveier og å beregne ekstra tid ved kjøring til og fra Strømmen, særlig mellom klokken 19 og 21, og vi ber alle om å ta hensyn til myke trafikanter, sier byggeleder Alain-Timothee Kodila.

Boring i fjellet

I perioden 6. mai – 6. juni 2024 skal det gjennomføres boring fra en lekeplass ved krysset Bråtaveien og Vittenbergveien, og ned til pumpestasjonen i tunnelen, grunnet installasjon av to nye høyspentstrømforsyninger til ny trafo i tunnelen. I tillegg må det graves ny grøfter fra eksisterende trafo på lekeplassen og bort til boregropen. Arbeidene innebærer at deler av lekeområdet vil være utilgjengelig i perioden 6. mai til 6. juni 2024.

Om Blåkollen 

  • Åpnet for trafikk i 2002.
  • 805 meter lang ettløpstunnel, med ett kjørefelt i hver retning. 
  • Det er to ramper i tilknytning til tunnelen, avkjøringsrampe fra Oslo og påkjøringsrampe mot Oslo.

Kontakt

Anders Mjell tlf. 90 74 42 10 e-post: andersmj@afk.no eller Alain Timothee Kodila, tlf. 93 85 93 94 e-post: alaintimok@afk.no