Dette får idretten i Akershus

Fylkesrådet i Akershus har fordelt i overkant av 250 millioner kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet over hele Akershus – Dette er viktige bidrag til utvikling av gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet over hele fylket, sier Ida Lintvedt Røse, fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse.

Svømmehall  - Klikk for stort bildeSvømmehallen i Bærum idrettspark Espen Hansen, Akershus fylkeskommune

Spillemidlene er en andel av Norsk Tippings årlige overskudd, som fylkeskommunene fordeler videre til søkere i kommunene.

Søkere er i hovedsak kommuner og idrettslag, men enkelte andre organisasjoner som velforeninger og friluftslivsorganisasjoner kan motta tilskudd til nærmiljøanlegg. 

Årets tildeling i Akershus er høy sammenliknet med tidligere år. I år mottok fylkeskommunen 268 søknader om spillemidler, og det er 159 prosjekter som får støtte. 

  • Over 240 millioner tildeles 126 ordinære anlegg. Dette er primært idrettsanlegg som idrettshaller, kunstgressbaner og øvrige anlegg som benyttes av den organiserte idretten.
  • Nesten 10 millioner kroner tildeles 33 nærmiljøanlegg. Dette er mindre utendørsanlegg som er forbeholdt egenorganisert aktivitet. Samtlige av årets godkjente søknader om nærmiljøanlegg tildeles midler.

En populær ordning 

– Dette er en populær ordning, og det alltid flere søkere enn det vi har midler til å fordele. Men vi er likevel glade for å kunne gi over 150 prosjekter støtte. Dette er viktige bidrag til utvikling av gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet over hele fylket, sier Ida Lintvedt Røse (KrF), fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse.

Bærum idrettspark får mest

Bærum idrettspark tildeles det største tilskuddet, med 20,7 millioner kroner til svømmehallen. Anlegget ble offisielt åpnet i august 2021. Bærum idrettspark får også tilskudd til friidrettsstadion og kunstisbanen i årets tildeling. Til sammen får idrettsparken 24,7 millioner kroner i spillemidler i år. Ser man på hva Bærum idrettspark har fått de siste årene, og hva de kommer til å få de neste årene, får de i overkant av 100 millioner kroner i spillemidler fra fylkeskommunen.

To personer står foran et svømmebasseng - Klikk for stort bildeAnette Solli (t.h.) og Rolf Birger Halvorsen ved svømmehallen på Bærum idrettspark André Strand, Akershus fylkeskommune

–  Dette er vi naturligvis veldig fornøyde med. Det betyr enormt mye for idretten og frivilligheten i nærområdet. Hadde vi ikke visst på forhånd at vi fikk disse spillemidlene fra fylkeskommunen, så ville det blitt langt vanskeligere og tatt mye lenger tid å realisere disse prosjektene, sier spesialrådgiver for idrett og bad i Bærum kommune, Rolf Birger Halvorsen.

Fornøyd fylkesrådsleder

Fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H) er svært glad for at Bærum idrettspark får en så stor andel av tildelningen.

– Bærum idrettspark er det største idrettsanlegget vi har i Akershus. Her er den eneste svømmehallen i Akershus med 50 meter lengde. I tillegg har idrettsparken en flott friidrettshall, kunstisbane, fotballhall og flere nærmiljøanlegg. Så dette er et enestående anlegg, som jeg er veldig stolt over at vi har i Akershus, og som betyr enormt mye for idretten, frivilligheten, folkehelse og lokalmiljøet, sier fylkesrådslederen.

Også Romerike og Follo får store tildelninger. Her finner du en samlet oversikt:  

Tildeling ordinære anlegg for 2024 (PDF, 129 kB)

Tildeling nærmiljøanlegg 2024 (PDF, 101 kB)