Disse aktivitetstiltakene får tilskudd fra fylkeskommunen

Akershus fylkeskommune har tildelt 2,6 millioner kroner, gjennom to tilskuddsordninger, til ulike aktiviteter og tiltak innen friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett i Akershus.

mann på tur i skog - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Ola Rønne

Tilskuddsordningen Aktiv i Akershus skal bidra til å gjøre det lettere for alle å være fysisk aktive hele livet. 2 millioner kroner fordeles i år gjennom denne ordningen. 

– Fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen og en viktig sosial arena for både deltakerne og frivillige som organiserer aktivitetene. Jeg er glad for alle prosjekter og aktiviteter rundt om i Akershus som nå kan gjennomføres på grunn av disse tilskuddsordningene, sier fylkesråd for næring, idrett, mangfold og folkehelse, Ida Lindtveit Røse (KrF).

Mange søkere

– Det har kommet inn mange gode søknader i år, så vi har vært nødt til å prioritere strengt. Vi har derfor valgt å prioritere tiltak som er åpne og gratis for publikum, som er rettet mot inaktive grupper eller grupper som trenger ekstra tilrettelegging, og som kan gjennomføres med relativt små midler, sier fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet, Ole-Jacob Johansen (Frp).

Følgende prosjekter og aktiviteter får støtte:

Tildelinger Aktiv i Akershus 2024
Organisasjonsnavn Tittel på prosjektet Tilskudd (kroner)
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Barnas Kunstleirplass og skulptursti Den uendelige historie 150 000
BÆRUM ELVEFORUM Stolpejakt Øverlandsvassdraget 40 000
DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN Bruer og info i marka-2024 100 000
DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN Frivillighet og økt vannkompetanse for alle 100 000
DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN Topp 7 60 000
DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN Medvind i Barnas Turlag 30 000
GREEN CYCLING NORDIC NORWAY Barn på sykkel i Akershus 125 000
GREEN CYCLING NORDIC NORWAY Grønne sykkelruter Akershus 50 000
GREEN CYCLING NORDIC NORWAY Vintersykkeldagene 2024-2025 25 000
NITTEDAL ORIENTERING Stolpejakten Romerike 2024 N 210 000
NORGES GOLFFORBUND Golf Grønn Glede 2024 20 000
OSLO OG AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS Sykle til jobben-kampanjen i Akershus 200 000
OSLO OG AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS Trim- og løpsaktiviteter i Akershus 100 000
OSLO OG AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS Bedrifts NM i skyting og Bedrifts NM i padel 30 000
OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD Introduksjon til friluftsliv for nyankomne innvandrere 130 000
OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD Flerkulturell Friluftsfest 2024 120 000
OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD Læring i Friluft 100 000
OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD Friluftsliv med ADHD-foreningen i Akershus 10 000
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD Læring i friluft for alle 130 000
STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - FRIVILLIGSENTRAL OG FOLKEHELSESENTER AKTIV på SEM-friluftsaktiviteter og formidling i verneområdene 140 000
SYKLISTENES LANDSFORENING LILLESTRØM OG OMEGN Tur og aktivitetskatalog 2024 20 000
VIKEN IDRETTSKRETS Styrking av ungdomstiltak i Viken idrettskrets 60 000
ÅS KOMMUNE Breivoll og andre perler langs kyststien i Follo  50 000

Følgende kan søke om midler fra tilskuddsordningen: Kommuner og interkommunale samarbeid i Akershus, frivillige organisasjoner, nettverk og ideelle stiftelser med regional tilknytning i Akershus, spillemiddelberettigede i Akershus, samt forskningsmiljøer og kunnskapsformidlere med arbeidsområde og interessefelt i Akershus. Søkere må være registrert i enhetsregisteret.

Tildeling skal gå til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, og støtter ikke driftskostnader.

Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftslivsområder

Når det gjelder søknadsordningen for bedre tilgjengelighet i friluftsområder, er det innvilget tilskudd på totalt 569 000 kroner.

Følgende tiltak har blitt prioritert: 

  • Mindre tiltak med kostnadsramme inntil 150 000 kroner med lokal medfinansiering eller egeninnsats.
  • Tiltak i regionale friluftslivsområder og i nærhet til byer og tettsteder, og områder med godt kollektivtilbud.
  • Større tilretteleggingstiltak dersom det innebærer en stor andel annen finansiering eller egeninnsats.

– Med å gi tilskudd til disse prosjektene, vil flere kunne ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer i naturen, uavhengig av funksjonsevne. Det er viktig både for god fysisk og psykisk helse, men også for vår opplevelse av livskvalitet, sier Johansen. 

Følgende tre prosjekter får støtte:

Tildelinger tilgjengeligelighet i friluftsområder 2024
Søker Tilskudd (kroner)
LILLESTRØM KOMMUNE 150 000
ASKER KOMMUNE 150 000
NORSTRANDA OG HUSVIK VEL 270 339