Fikk se byggingen av Fornebubanen

Komité for samferdsel og mobilitet var på befaring på Fornebubanen tirsdag 14. Mai. – Å høre om Fornebubaneprosjektet direkte fra dem som jobber med det hver dag, og se prosjektet med egne øyne, gir oss veldig god og nyttig innsikt, sier komiteleder Margrethe Prahl Reusch (V).  

Samferdselskomiteen sammen med fylkesråd for samferdsel og representanter fra Fornebubanen, entreprenør og administrasjonen i Akershus fylkeskommune. Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Komitéen fikk også orientering fra Statens vegvesen om planleggingen av kollektivterminal på Lysaker.  

– Befaringen om planene for Lysaker kollektivterminal og Fornebubanen bidrar til at vi får sett helheten og får innsikt i avhengigheter i dette tett trafikkerte området. Denne befaringen har vært strekt ønsker av samferdselskomitéen, sier Margrethe Prahl Reusch.  

Fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim (H) deltok på befaringen sammen med komitéen. 

Komiteleder Margrethe Prahl Reusch (V) og fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim (H). Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

– Fornebubanen vil gi innbyggerne våre en enkel og miljøvennlig måte å komme seg rundt i Akershus på. Det er veldig fint å få anledningen til å besøke det som for øyeblikket er det største og viktigste byggeprosjektet til Akershus fylkeskommune sammen med komitéen, sier Snortheim. 

Et av Norges største byggeprosjekter 

Før komitéen fikk se på tunnelarbeidene, orienterte Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen, om banen, stasjonene og hvordan arbeidet med prosjektet er organisert.  

–Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen på mange år, og et av Norges største byggeprosjekter. Vi er i rute og innenfor kostnadsprognosene, og banen er beregnet å stå klar til åpning i 2029, fortalte Måsøval.   

Ny Lysaker kollektivterminal 

Planleggingen av Lysaker kollektivterminal skal sikre at flere av regionbussene inn mot Oslo kan ha endeholdeplass på Lysaker. Passasjerer som skal inn til Oslo vil da bytte over til den nye Fornebubanen eller jernbanen.  

Nils Brandt fra Statens vegvesen orienterte om planleggingen av Lysaker kollektivterminal.  

–Målet er å åpne ny Lysaker kollektivterminal i 2029, omtrent samtidig som Fornebubanen. Det jobbes med alternative løsninger, og reguleringsarbeidet vil foregå høsten 2024. Forventet byggestart er i 2027. Ny hovedsykkelvei langs E18 planlegges parallelt med kollektivterminalen, fortalte Brandt.  

Nils Brandt fra Statens vegvesen orienterte om planleggingen av kollektivterminal på Lysaker. Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

 

Kort om Fornebubanen 

  • Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen. 
  • Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover.
  • Strekningen er på ca. 7,7 kilometer. 
  • Hele strekningen går i tunnel. 
  • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu. 
  • Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter. 
     

Les mer