Første ferdigstilte veiprosjekt i regi av nye Akershus fylkeskommune

Lunner kommune fikk nylig en ny gang- og sykkelvei. Den tidligere Innlands-kommunen fikk dermed nye Akershus fylkeskommune sitt første ferdigstilte byggeprosjekt på fylkesvei

Birgitte Rodum  fra Akershus fylkeskommune, og Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel står på en nylagt vei. - Klikk for stort bildeBirgitte Rodum fra Akershus fylkeskommune, og Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel var glade for åpningen av den nye gang- og sykkelveien. Anders Mjell, Akershus fylkeskommune

Nå står 225 meter med fortau klart langs Myllavegen, fra Muttastien til Sveakrysset, slik at man har fått en sammenhengende gang- og sykkelvei fra øst til vest. Myke trafikanter som tidligere har benyttet veibanen langs fylkesveien, kan nå bruke det nye fortauet.

– For fylkesrådet er det av stor betydning å bruke flere virkemidler for å sikre trygge veier for barn og unge. Utbygging av flotte gang- og sykkelveier er et viktig bidrag til dette. Akershus følger opp de nasjonale målene om at flere skal gå og sykle i hverdagen, gjennom hele året, sa Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel, under åpningsmarkeringen.

Dårlig forfatning

Eksisterende fylkesvei var i dårlig forfatning, og er nå masseutskiftet og breddeutvidet til ny standard. Den langsgående bekken måtte flyttes sideveis over en kort strekning. Det er opparbeidet tilrettelagt kryssing i Sveakrysset, ny veibelysning og nytt overvannssystem.

Seks mennesker fra byggeprosjektet står oppstilt foran den nye gang- og sykkelveien.  - Klikk for stort bildeGlade for ferdigstilt byggeprosjekt. Fra Venstre. Anders Mjell seksjonsleder utbygging Sør, Dan Paulsen seksjonsleder utbygging Nord, Madih Rahimi assisterende byggeleder, Jonas Andersen Nordenhaug byggeleder, Birgitte Rodum, og Håkon Snortheim. Akershus fylkeskommune

– Det er gjennomført grunnerverv på ti eiendommer. Grunneiere i prosjektet har vært samarbeidsvillige og tålmodige. Vi takker entreprenøren Østlandske vei og betong for innsatsen, sier Anders Mjell, seksjonsleder utbygging Sør i Akershus fylkeskommune.

Total prosjektkostnad forventes å havne i overkant av 17 millioner kroner, som er vedtatt ramme. Av dette utgjør entreprisen i underkant av 11 millioner kroner etter indeksregulering.