Full fart i arbeidet med å redde Oslofjorden

Akershus fylkeskommune har satt av 25 millioner kroner for å opprette et Oslofjord-fond. Nettverket for en levende Oslofjord har nå gitt viktige innspill til satsingen for en renere fjord.

Gruppebilde av deltakerne - Klikk for stort bildeF.v.: Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv, Linda Duffy, Akershus fylkeskommune, Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Solveig Schytz (V), Akershus fylkeskommune, Espen Søilen, Oslofjordens Friluftsråd, Nils Harley Boisen, Sabima, Ketil Næss, Akershus fylkeskommune, Henning Røed, Oslofjordens Friluftsråd, Amalie Lundervold, Akershus fylkeskommune. Camilla Edi Hille/Akershus fylkeskommune

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden slår fast at målet er en ren og rik fjord som er tilgjengelig for alle. 

– Fylkesrådet vil intensivere oppfølgingen av denne planen for å redde Oslofjorden, i tett samarbeid med kommunene i Akershus, nabofylkene, staten og ikke minst frivillig sektor, sier Solveig Schytz (V), fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø i Akershus fylkeskommune.

Viktige innspill

Fylkesråden møtte nylig organisasjonene i nettverket for en levende Oslofjord til dialog og innspill om fylkeskommunens satsing for en renere Oslofjord.

– Oslofjorden trenger kraftfulle tiltak, både for naturmiljøet og for å ivareta og fremme friluftslivet. Vi er derfor glade for at Akershus fylkeskommune vil være en aktiv pådriver i dette arbeidet, og at de samtidig ønsker å involvere organisasjonene i Nettverk for en levende Oslofjord i dette, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef for naturforvaltning i Norsk Friluftsliv.

Nettverket består av 24 frilufts- og miljøorganisasjoner som samarbeider for å sikre en rik fjord for alle som bruker fjorden. 

– Vi synes det er flott at fylkeskommunen vil bidra med 25 millioner til å redde fjorden, og dermed støtte arbeidet med å få en ren og rik fjord, sier Espen Søilen, direktør i Oslofjordens friluftsråd.

Høye ambisjoner

– Vi ønsker å lytte til organisasjonene og få innspill til en best mulig bruk av midlene vi har satt av til et Oslofjord-fond. Dette er bare starten på et langsiktig samarbeid. Her skal vi gå foran som et foregangsfylke for å oppnå en renere fjord så raskt som mulig, sier fylkesråd Solveig Schytz.