La ned grunnsteinen for Fornebu stasjon

Onsdag 15. mai ble grunnsteinen for Fornebu stasjon og base støpt på Fornebu. Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune, stod for støpingen rundt grunnsteinen.

Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum, støpte betongen rundt grunnsteinen. Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Dette markerer byggestart for en enorm underjordisk betongkonstruksjon uten sidestykke i Norge. Fornebu stasjon og base skal romme den fremtidige endestasjonen på Fornebubanen, og inneholder i tillegg store arealer for verksted, vaskehall og base for 28 vognsett.  

Viktig del av kollektivsystemet

– Fornebubanen vil gjøre det lettere for mange å komme seg til og fra jobb. For andre vil det gjøre reisen til skole, venner og fritidsaktiviteter raskere. Det vil skapes nye nabolag og knytte halvøya i Bærum enda nærmere hovedstaden. Fylkesrådet er opptatt av å legge til rette for at innbyggerne våre kan og vil reise kollektivt. Vi har et mål om å utvikle det beste kollektivtilbudet i Norge og Fornebubanen spiller en viktig rolle i denne satsingen, sa Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel.  

–Det er gøy at stedet folk før reiste til for å fly over bakken, nå blir et sted folk reiser til for å reise under bakken. Slike steder tror jeg ikke det er mange av i verden, poengterte Snortheim.  

Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune, holdt betongslangen og fylte støpeformen til grunnsteinen. Støpet foregikk nede i byggegropen der Fornebu stasjon og base nå skal etableres. Representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og andre samarbeidspartnere var til stede. 

Fornebu stasjon og base vil bli liggende under mye av den bebyggelsen som andre senere skal bygges på Fornebu. Nå starter arbeidet med det enorme betongbygget som har en utstrekning på ca. 500 x 100 meter og 358 store og små rom. Det er beregnet at det vil gå med ca. 115.000 m3 betong for å realisere Fornebu stasjon og base. 

–Det er til alles beste at vi nå får en T-bane som skal gå under jorden og avlaste veinett med trafikk og miljøet for luftforurensning og vi vil takke alle naboer, næringsliv og andre berørte for tålmodigheten. Om fem år skal passasjerene kunne stille seg opp på perrongen her og vente på en seks-vogns T-bane med åtte avganger i timen. Vi gleder oss, sa Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum kommune.  

Modell av fly og T-bane i grunnsteinen

Grunnsteinen består av en støpt betongblokk som inneholder et skrin, og dette skrinet vil være synlig i grunnmuren nede i Fornebu stasjon og base når bygget åpner i 2029. 

Skrinet er en metallkasse som inneholder symbolske og historiske gjenstander knyttet til Fornebu og T-banen i hovedstaden: Et SAS modellfly av samme typen som det siste flyet som landet på Oslo lufthavn Fornebu i oktober 1998, en modell av T-banevognen MX3000, en miniatyr av lampen med “T” symbolet som brukes på alle T-banestasjoner, en minnepinne med tekniske tegninger over Fornebu stasjon og base, en flaske av resirkulert glass fylt med vann og en dagsfersk spesialutgave av lokalavisen Budstikka med en sak om Fornebubanen på forsiden. Også talekortene til fylkesråd og ordfører ble lagt inn i skrinet.  

Ny fase i prosjektet

–Grunnsteinsmarkeringen symboliserer at vi nå går over i en ny fase hvor vi fyller tunneler og byggegroper med innhold. Det blir både spennende og krevende å starte oppføringen av Fornebu stasjon og base, sa Fornebubanens direktør Irene Måsøval under markeringen.  

Fornebubanens entreprenør på Fornebu stasjon og base er HAB-Dragados ANS Joint Venture. Oppdraget har en estimert verdi på 2,25 milliarder kroner og er den største kontrakten på Fornebubanen. Fornebu stasjon og base skal oppføres i årene 2024 – 2027 og stå ferdig innredet og operativt til åpningen av Fornebubanen i 2029. 

 

Kort om Fornebubanen 

  • Fornebubanen er ny T-banestrekning mellom Fornebu og Majorstuen. 
  • Fra Majorstuen fortsetter Fornebubanen videre mot sentrum og østover.
  • Strekningen er på ca. 7,7 kilometer. 
  • Hele strekningen går i tunnel. 
  • Det skal bygges seks nye T-banestasjoner mellom Majorstuen og Fornebu. 
  • Reisetiden fra Fornebu til Majorstuen er beregnet til 12 minutter. 
     
Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel, Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum. Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune