Milliontilskudd til 50 ulike Oslofjord-prosjekter

Akershus fylkeskommune har nå fordelt 14,6 millioner kroner i tilskudd til 50 aktører som på ulikt vis jobber for å berge Oslofjorden. Se hvem som får støtte.

Fire mennesker med hakkeredskaper ute i vannet - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Plukking av den uønskede arten stillehavsøsters i Oslofjorden ved Hvalstrand Bad. Gry N. Løvhaugen, Akershus fylkeskommune

Fylkesrådet i Akershus har satt av 25 millioner kroner i 2024 til tiltak som skal bedre tilstanden i Oslofjorden. Nå er det klart at over halvparten av denne summen fordeles på 50 ulike prosjekter gjennom tilskuddsordningen «Oslofjordsatsing». 

Anette Marie Solli - Klikk for stort bildeAnette Marie Solli (H), fylkesrådsleder. Morten Brakestad

– Målet med tilskuddsordningen vår er å få fortgang i arbeidet for en frisk Oslofjord, slik at også fremtidige generasjoner får oppleve en levende fjord, sier fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H).

– Her gir vi midler til prosjekter som skal bidra til å løse ulike, men helt konkrete problemer for Oslofjorden, på både kort og lang sikt, sier Solli.

De øvrige 10 millionene fra fylkeskommunens Oslofjordfond skal gå til strategiske satsinger og partnerskap utover høsten.

Mange søkere

Fylkeskommunen mottok 65 søknader om tilskudd innen søknadsfristen 15. mai. Både kommuner, næringsliv, akademia og organisasjoner ønsker støtte til sine prosjekter.

Solveig Schytz - Klikk for stort bildeSolveig Schytz (V), fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø. Morten Brakestad

– Jeg er veldig imponert over antallet søknader og det store engasjementet for å redde Oslofjorden. Det er så mange gode og varierte søkere som alle vil bidra til en renere og mer tilgjengelig fjord, sier fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø, Solveig Schytz (V).

Ulike prosjekter

Flere av prosjektene som tildeles støtte er i tillegg rettet mot tiltak ut over Akershus sin geografi.

– Bredden i tiltakene som får støtte fra oss er stor. Det viser både hvor omfattende og komplisert situasjonen for Oslofjorden er, og hvor mange gode krefter det er som nå skal og må dra i samme retning for at vi skal lykkes, sier Schytz.

Prosjektene varierer i innhold og retter seg inn mot alt fra landbruksavrenning, avløpsforurensning, fisketiltak og vannmiljø, til arealplanlegging og kulturtiltak.  

Se hvem som mottar støtte i oversikten nedenfor.  

Tildeling av tilskudd – Oslofjordsatsingen 2024