Nå kan du søke om penger for en renere Oslofjord

Nå kan offentlige og private organisasjoner søke om penger til prosjekter som skal gjøre Oslofjorden renere. Akershus fylkeskommune skal bruke 25 millioner kroner på tiltak for å gjøre Oslofjorden frisk. 

En båt på vannet, øyer omkring - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Oslofjorden Kerrick/Getty Images

Målet er at det skal brukes 25 millioner kroner i 2024. Midlene fordeles med 10 millioner kroner til strategiske partnerskap og satsinger, og 15 millioner kroner til tilskuddsordninger.

Når det gjelder sistnevnte tilskuddsordninger, vil 10 millioner kroner settes av til brede tilskuddsordninger som kan søkes på allerede nå (søknadsfrist 15. mai), og mer spissede tiltak. Disse vil bli annonsert så raskt som mulig. Søknadsfrist og kriterier for dette kommer.

Kommuner, miljøorganisasjoner, stiftelser, bedrifter, frivillige organisasjoner og andre kan søke. 

Vi må jobbe sammen

Fylkesråd Solveig Schytz (V) - Klikk for stort bildeFylkesråd Solveig Schytz (V) Morten Brakestad

– Vi har satt av totalt 25 millioner kroner som skal fordeles på ulike prosjekter, og strategiske partnerskap og satsninger som bidrar til at vi når målene i Oslofjordsatsingen for 2024, og krav og føringer i den nasjonale vannforskriften innen 2033, sier fylkesråd for plan, kulturminnevern, klima og miljø, Solveig Schytz (V). 

– For å redde Oslofjorden, må vi jobbe sammen. Tilskuddsordningen skal mobilisere kommuner, miljøorganisasjoner, stiftelser, bedrifter og frivillige organisasjoner til å bli med på å gjøre fjorden frisk, avslutter Schytz.

Krav til prosjektene 

Prosjektene skal bidra til det overordnet målet for Oslofjordsatsingen, og fire av fem innsatsområdene i denne satsningen:

  • Fjerne negative påvirkning på fjorden og nedbørsfeltet.
  • Forsterke positiv påvirkning på fjorden.
  • Mobilisere engasjement og oppslutning til arbeid med fjorden og nedbørsfeltet.
  • Sikre nødvendig finansiering til arbeidet med fjorden og nedbørsfeltet.

Les mer og søk her  

Tilskuddsordning Oslofjordsatsing 2024

Les også