Nytt navn: Akershus kollektivterminaler

Viken fylke er nå historie, og med det har Viken kollektivterminaler FKF blitt til Akershus kollektivterminaler FKF (AKT).

Illustrasjonsbilde: Lillestrøm bussterminal Akershus Kollektivterminaler FKF


Foretakets samfunnsoppdrag omfatter drift, forvaltning og utvikling av kollektivinfrastruktur i Akershus. I tillegg har AKT ansvar for Oslo bussterminal og Aker brygge fergeterminal for Nesoddfergen.

Ved inngangen til 2024 jobber AKT med følgende: 

  • Bussanlegg 
  • Innfartsparkering
  • Sjåførfasiliteter
  • Bussterminaler
  • Fergeterminaler
  • Kollektivknutepunkter
  • Stoppesteder
  • Sykkelhotell/sykkeloppstilling
  • Oppstilling/ladning for mikromobilitet
  • Næringsvirksomhet i forbindelse med kollektivinfrastrukturen, som reklame, utleie til kiosker og serveringssteder 

 

Jafar Altememy, administrerende direktør i Akershus kollektivterminaler FKF. Nicolas Levy

– Vi takker for tilliten, og ser frem til å bidra sterkt i nye Akershus, sier Administrerende direktør i AKT Jafar Altememy.