Oslo og Akershus beholder Reis-rabatten

Byrådet i Oslo og fylkesrådet i Akershus er enige om å beholde både Reis-rabatten og reduserte takster for barn og unge.

Prøveprosjektet med den populære Reis-rabatten lå an til å forsvinne fra april. Nå har de to partene forhandlet seg til enighet om å videreføre Reis ut 2024. 

I tillegg blir enkeltbilletter og månedskort for barn og unge enda billigere. Månedskort for barn og unge forblir 65 prosent billigere enn månedskort for voksne, og redusert pris på enkeltbilletter videreføres.  

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune eier Ruter AS i fellesskap, og må være enige om alle pristiltak for at de skal kunne tre i kraft. Byrådet og fylkesrådet vil sette i gang et arbeid som skal gi de to fylkene mulighet til å utvikle hver sin pris- og sonestruktur, og samtidig sørge for at det er attraktivt å reise kollektivt på tvers av fylkesgrensene. Oslo og Akershus vil jobbe videre med en permanent løsning for ett nytt takst- og sonesystem.

Dette er det enighet om: 

  • Reis videreføres ut 2024 med redusert rabattkurve.
  • Prisen på månedskort for barn og ungdom forblir 65 prosent billigere enn månedskort for voksne, og ordningen med redusert pris på enkeltbillett videreføres med 20 prosent rabatt.
  • Det settes i gang et arbeid med ny sone- og takststruktur.
  • Prisen på månedskort i sone 1 reduseres med 150 kroner fra 1. september.

Svært fornøyd 

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Marit Vea (V), er svært fornøyd med at Reis videreføres, og enighet om varige kutt i prisene.

– Jeg er veldig glad for at Oslo og Akershus er enige om å gjøre kollektivtilbudet billigere og bedre for innbyggerne våre. Vi får altså både til å beholde Reis og billigere barnebilletter, og gjør samtidig Oslos månedskort 150 kroner billigere fra 1. september. Det har vært et viktig valgløfte for det blågrønne byrådet. I stedet for korte priskampanjer i enkelte måneder, gjennomfører vi nå langt mer forutsigbare priskutt til alle som bor i Oslo, sier Vea.

En gledelig dag for de reisende 

Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), deler entusiasmen.

Samferdselsråd Håkon Snortheim (H) - Klikk for stort bilde Morten Brakestad

– Dette er en gledelig dag for de reisende i hele Ruter-systemet. Reis har vært et populært tilbud, og det er derfor en god nyhet at vi nå har funnet en god løsning til å videreføre rabatten på enkeltbilletter. I tillegg sikrer vi billige enkeltbilletter og månedskort for barn og unge, sier Snortheim.

Ny takst- og sonestuktur 

Fylkesråden trekker også frem at det samtidig startes opp et arbeid med ny takst- og sonestruktur, som er et uttalt mål for fylkesrådet i Akershus.

– Videreføringen av Reis er et godt økonomisk kompromiss som gir oss tid til å finne de langsiktige pristiltakene, samtidig som vi får armslag til å utrede en helt ny takst- og sonestruktur i Akershus og Ruter-systemet, avslutter Snortheim. 

Den nye sonestrukturen har som mål å avvikle sonegrenene i Akershus, og vil ta utgangspunkt i individuelle reiser. Målet er at hovedlinjene i det nye systemet skal være på plass i løpet av 2025.