Over halvpartene av elevene går, sykler eller reiser kollektivt til skolen

Dette er noen av resultatene fra en reisevaneundersøkelsen blant elever i ungdomskolen og den videregående skolen. 

To jenter på elsparkesykkel  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Morten Brakestad

Transportøkonomisk institutt gjennomførte, på vegne av tidligere Viken fylkeskommune, høsten 2023 en reisevaneundersøkelse på ungdomsskolene og videregående skoler i fylket for å kartlegge opplevd trafikksikkerhet og reisemåter til skolene.  

Resultatene viser blant annet at: 

  • Litt over halvparten av ungdomsskoleelevene i Akershus, Østfold og Buskerud (tidligere Viken) sykler eller går til skolen sommerhalvåret.  
  • På videregående skole reiser 6 av 10 elever med kollektivtransport. 
  • Gutter sykler mer til skolen enn jenter, både på ungdoms- og videregående skole.  
  • Elever på videregående skole har i gjennomsnitt lengre skolevei enn elever på ungdomsskolen. 
  • Avstand til skolen har stor betydning for hvordan man reiser, og forklarer mye av forskjellen i transportmiddelbruk mellom elever på ungdoms- og videregående skole. 
  • De fleste synes skoleveien er trygg når det gjelder trafikkforhold. Om skoleveien oppfattes som trygg med tanke på trafikk eller ikke, påvirker i liten grad hvordan man reiser til skolen. 

– Rapporten er et nyttig kunnskapsgrunnlag om reisevaner og opplevd trafikksikkerhet blant elever i ungdomsskole og videregående skole. Dette skal vi ta med oss videre i arbeidet med nå det nasjonale målet om at 8 av 10 barn uten rett til skoleskyss skal gå og sykle til skolen, og målet om å trygge skoleveiene i Akershus, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel. 

Her finner du resultater per skole, kommune og fylke 

På informasjons- og kunnskapsportalen Mobilitet og samfunn finner du rapporten «Skolereiser blant ungdom i Viken» og et dashbord der du kan hente ut resultater for din skole, kommune eller fylke.  

Tidligere undersøkelse  

I 2022 gjennomførte Viken en tilsvarende undersøkelse for barneskolene i fylket.