Prøv sommerskole i år!

Er du spent på hva som venter deg når du nå avslutter dine ti år i grunnskolen, eller er du allerede elev ved en videregående skole i Akershus og ønsker litt faglig påfyll? Da kan sommerskole være noe for deg!

Fire ungdommer viser tommel opp - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Kristin Josefsen

Alle de videregående skolene i Akershus tilbyr sommerskole i år. Tilbudet gjennomføres før skolestart i august, og det er opp til hver enkelt skole å utforme innholdet i sommerskole-tilbudet.

Besøk hjemmesiden til skolen for detaljer om innhold, varighet og påmelding.

Portrett Lise Hagen Rebbestad  - Klikk for stort bildeFylkesråd Lise Hagen Rebbestad (H) CF Wesenberg

– For enkelte kan denne overgangen oppleves som litt vanskelig, og derfor kan det å bli tidlig kjent med de nye medelevene dine, skolen, skolemiljøet, faglærere og andre ansatte ved skolen være til stor hjelp.

– Vi ønsker også å gi våre nåværende elever mulighet til faglig påfyll og styrke deres faglige ferdigheter og kompetanse, sier fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad (H).

Ny opplæringslov til høsten

At alle elever og lærlinger fullfører og består opplæringsløpet, er en viktig del av den nye opplæringsloven, som trer i kraft 1. august 2024. I den nye loven gjelder retten til videregående opplæring helt frem til den enkelte har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse (fullføringsretten).

Formål med sommerskolen:

  • Tette faglige hull: Sommerskolen skal gi elever muligheten til å styrke faglige ferdigheter og kompetanse gjennom varierte undervisningsmetoder og aktiviteter.
  • Sosialt samvær: Sommerskolen skal gjennom ulike sosiale aktiviteter bidra til å styrke elevenes nettverk og skape et inkluderende og godt læringsmiljø.
  • Fysisk og psykisk helse: Sommerskolen skal legge til rette for fysisk aktivitet og fremme god psykisk helse. 
  • God overgang til videregående opplæring: Sommerskolen skal gi en introduksjon til hva elevene kan forvente seg på videregående skole, og gjennom dette bidra til å sikre en god overgang fra grunnskolen til videregående opplæring. Sommerskolen skal også bidra til å redusere eventuelle bekymringer og usikkerhet knyttet til overgangen.