Samarbeid med OsloMet

Akershus fylkeskommune har signert en intensjonsavtale med OsloMet om Akershus som «universitetsfylke». Avtalen innebærer at universitet og fylkeskommunen skal samarbeide på områder som kommer begge parter til gode.

Akershus blir universitetsfylke. Fylkesrådsleder Anette Marie Solli og rektor ved OsloMet, Christen Krogh, holder oppe "beviset" på samarbeidsavtalen Jonas Økland, Akershus fylkeskommune

Avtalen innebærer blant annet et tettere samarbeid for å få flere inn i profesjonsutdanninger som næringslivet og samfunnet trenger, en styrking av samarbeidet når det gjelder videreutdanning av fylkeskommunens lærere, og etablering av «universitetsskoler», hvor læring i skolen og læring ved lærerutdanningen knyttes tettere sammen.

Avtalen ble signert 26. juni på Strømmen videregående skole, der yrkesfaglærerutdanningen ved OsloMet allerede har gjennomført et vellykket samarbeidsprosjekt. Skolen er en ren yrkesskole.

– Vi trenger å utdanne flere elever til andre yrker enn typisk «skrivebordyrker» fremover. Vi må gi elevene våre kompetansen og ferdighetene som næringslivet og samfunnet etterspør, sa fylkesrådsleder Anette Marie Solli (H).

Det første skrittet

Avtalen med OsloMet er viktig for samfunnsutviklerrollen som fylkeskommunen har.

– Vi som er politikere har et særlig ansvar for å tenke fremover, og planlegge for utfordringer som vi kan komme til å stå overfor, men også å gripe muligheter når de dukker opp. Dette er en slik mulighet.

– Fremover kommer OsloMet til å bidra med å gi løsninger på hvordan kompetansen kan videreutvikles i Akershus. Dette er det første skrittet av flere skritt. Jo mer vi kan jobbe sammen, jo bedre tror jeg at dette blir. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier fylkesrådslederen.

Gir lærerne mulighet til videreutvikling

Avtalen er også viktig for at Akershusskolen skal fortsette å være den beste skolen i landet for elevene – men også for de ansatte, som vil få muligheten til å videreutvikle seg.  

– Vi kan ikke gjøre ting på samme måte som vi alltid har gjort. Vi trenger å tenke nytt. Da trenger vi samarbeidspartnere utenfor oss selv, slik at vi kan møte framtida mer forberedt, sier utviklingsleder ved Strømmen videregående skole, Lars Jakob Berg.

En vinn-vinn-situasjon 

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, er også fornøyd med avtalen.

– Akershus er et veldig viktig fylke for oss. Vi rekrutterer mange av våre studenter fra Akershus. Å formalisere et tettere samarbeid med Akershus fylkeskommune, som blant annet har ansvaret for videregående skoler, regional utvikling og folkehelsearbeid, er et viktig steg videre for OsloMet og våre fagmiljøer – ikke minst for rekruttering til høyere utdanning, sier rektoren. 

5 personer holder oppe et bevis  - Klikk for stort bildeFra venstre: fylkesrådsleder Anette Marie Solli (Akershus fylkeskommune), utviklingsleder Lars Jakob Berg (Strømmen vgs), rektor Bente Jorunn Dretvik (Strømmen vgs), professor Ann Lisa Sylte (OsloMet) og rektor Christen Krogh (OsloMet) Jonas Økland, Akershus fylkeskommune

Universitetsskoler

Læring i skolen og læring ved lærerutdanningen knyttes tettere sammen gjennom samarbeid om studentenes praksis, gjennom samarbeid om forskning og utvikling, og gjennom kompetanseheving både ved skolene og ved OsloMet.