Stor deltakelse på Friluftskonferansen 2024

Hvordan kan vi ta vare på naturen, og hvordan skal vi styrke deltakelsen i friluftsliv? Det var hovedtemaene for friluftskonferansen i år. 

Mann på konferansescene foran stor forsamling - Klikk for stort bildeFylkesordfører Thomas Sjøvold ønsker velkommen til Friluftskonferansen 2024 Oslo og omland friluftsråd

Konferansen samlet over 200 deltakere fra friluftsråd og andre friluftslivsorganisasjoner, kommuner, fylker og statlige instanser fra hele landet. Den gikk av stabelen 5. og 6. juni på Helsfyr, med innlagte besøk til friluftslivsområder i Oslo og Akershus. 

– 65 prosent av Akershus er skog. 15 prosent er landbruksarealer. Vi har 2500 innsjøer. Sju prosent av arealet vårt er ferskvann, tre prosent er myr, og bare åtte prosent er bebygd. Tilgang til natur, stillhet og frisk luft har stor verdi, og alle gode krefter må samarbeide for å bevare naturverdiene våre og gjøre det enkelt for folk å bruke dem, sier Thomas Sjøvold (H), fylkesordfører i Akershus fylkeskommune.  

Mann som mottar bok av kvinnelig konferansedeltaker på scenen  - Klikk for stort bildeThomas Sjøvold, fylkesordfører i Akershus fylkeskommune, og Reidun Bolsø, generalsekretær i Oslo og Omland Friluftsråd. Oslo og Omland Frilufysråd

Sammen med Oslo og Omland Friluftsråd ønsket han velkommen til konferansen. Oslo og Omland Friluftsråd var vertskap og hovedarrangør for konferansen, med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som sentrale bidragsytere og samarbeidspartnere. 

– Vi har mange medlemskommuner i Akershus, derfor var det svært hyggelig at fylkeskommunen viste stor interesse og bidro både økonomisk og i programkomiteen, slik at konferansen fikk et spennende program med mange gode eksempler fra Akershus, sier Reidun Bolsø, generalsekretær i Oslo og Omland Friluftsråd. 

– Friluftskonferansen er en viktig møteplass for alle dem som jobber med natur og friluftsliv, og for de som har mulighet til å påvirke friluftslivspolitikken, fortsetter Bolsø. 

Økt friluftsliv-deltakelse inn mot Friluftslivets år 2025 

Ole-Jacob Johansen - Klikk for stort bildeOle-Jacob Johansen, fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet i Akershus fylkeskommune. Morten Brakestad

Én av fylkeskommunens oppgaver, er å ivareta arealer og ferdselsårer for friluftsliv.  

Fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet, Ole-Jacob Johansen (FrP), har ansvar for fagområdet friluftsliv, og deltok på konferansen med stor interesse:  

Det var en viktig konferanse, som satte natur- og friluftsliv på dagsordenen, om hvordan vi blant annet kan øke deltakelsen i friluftsliv og få kunnskap om naturvennlig ferdsel. Dette er superaktuelt inn mot Friluftslivets år 2025, hvor målet er å skape økt innsats med varige effekter. 


Viktigheten av å sikre natur- og friluftslivsområder og ta vare på naturmangfoldet, og virkemidler for dette, ble det også mange engasjerte diskusjoner om.  

Fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø, Solveig Schytz (V), var stødig møte- og debattleder på konferansens første dag:  

Fire smilende mennesker - Klikk for stort bildeFra venstre: Solveig Schytz, fylkesråd i Akershus fylkeskommune, Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet, Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant, og Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. Oslo og Omland friluftsråd

– Det har vært spennende og viktige debatter om naturvern og friluftsliv, i en tid som preges av stort press på arealene og økt oppmerksomhet om nedbygging av viktige natur- og friluftslivsområder, sier hun. 

Befaringer ute i friluft 

Siste dag av konferansen var viet kamp om arealer og hindringer for deltakelse i friluftsliv. 

På konferansen ble det invitert til befaringer, som viser fram gode eksempler på tilrettelegging, planlegging og vern, og som bidrar til å fremme friluftslivet i en region preget av stor befolkningsvekst og utvikling.  

For Akershus fylkeskommune var det særlig hyggelig å besøke den splitter nye nasjonalparken i Østmarka, hvor vi fikk vite mer om bakgrunn, opplevelseskvalitetene og verneverdiene i Østmarka. Befaringen på Fornebu i Bærum var også svært spennende. Fornebu er et aktuelt utviklingsområde i Akershus, hvor naturvernområder og friluftsliv tidlig er lagt som grunnstener i planlegging og utvikling.

Akershus fylkeskommunes ansvar knyttet til friluftsliv  

  • Gjennom egne tiltak, fordeling av statlige tilskuddsmidler og deltakelse i statlige prosjekter, bidra til å ivareta og utvikle arealer, ferdselsårer og anlegg for friluftsliv, og stimulere til friluftsliv.  
  • Bidra til å informere om rettighetene og pliktene som følger av allemannsretten. 
  • Ha det regionale ansvaret for skjærgårdstjenesten og for statlig sikrede friluftslivsområder.  
  • Støtte opp under kommunenes arbeid innenfor friluftsliv, og veilede og bidra til å bygge opp kompetanse i kommunene på friluftslivsfeltet. 

    Les mer: Friluftsliv - Akershus fylkeskommune (afk.no) 

 

Oslo og Omland Friluftsråd 

  • Oslo og Omland Friluftsråds (OOF) visjon for perioden 2022–2025 er: Friluftsliv for alle   
  • OOF arbeider for å ta vare på naturmangfoldet, marka og viktige natur- og friluftslivsområder i byggesonen. Alle skal ha god tilgang til friluftslivsområder nær der de bor, nettverk av ferdselsårer, fra byggesonen til Marka, og områder langs vann, vassdrag og fjorden.   
  • OOF vil styrke opplæringen i friluftsliv for å sikre like muligheter for alle. Det er nødvendig å nå de grupper som av ulike grunner ikke får den grunnleggende opplæring i friluftsliv hjemme, og som mangler grunnleggende ressurser for å komme i gang med friluftslivsaktiviteter. 


Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)