«The sky is no limit»

Norge har ambisjon om å ta lederskap i Europas romfartsindustri gjennom ESAs startup-program. Fremover vil nye entreprenører i romfartsindustrien gi stor økonomisk gevinst og bidra til å styrke Norge og Europas sikkerhet. 

Snorklipping på scenen - Klikk for stort bildeFra venstre: Ida Lindtveit Røse (fylkesråd for næring i Akershus fylkeskommune,) Anette Marie Solli (fylkesrådsleder i Akershus fylkeskommune) og Bjørn Larsen (fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune) Akershus fylkeskommune

Kjeller Innovasjon vil, med finansiering fra blant annet Akershus fylkeskommune, videreutvikle ESAs inkubatorprogram for start-ups i "European Space Agency Business Incubation Centre (ESA BIC)" i Norge. Nordland fylkeskommune har bidratt med tilsvarende finansering til KPB regional ESA BIC partner i Nordland, som en viktig region i inkubatorprogrammet.   

 – Med satsningen på Andøya Spaceport, er Norge i en helt unik posisjon. Som første aktør i Europa som kan skyte opp satellitter i jordbane, kan vi skape økonomi i hele verdikjeden. ESA BIC Norway har allerede flere oppstartselskaper som har lyktes med å bruke satellittdata til å utvikle nye tjenester, som Vake og Digifarm. Alt ligger nå til rette for også å kunne utvikle satellitter, teknologi og komponenter lokalt, og skyte det opp fra norsk jord, forteller Bjørnstad.  

Med dette settes Norge på kartet for den europeiske romfartsindustrien. 

En halv milliard i omsetning  

ESA BIC-programmet kan gi Norge en halv milliard i årlig omsetning innen få år.  Internasjonalt forventes romindustrien, ifølge en rapport fra Euroconsult, å vokse 61 prosent i perioden 2017 til 2032. 

– Vi har høye ambisjoner for ESA BIC-programmet. Målet er å støtte 40 oppstartsbedrifter og skape 450 arbeidsplasser rundt om i hele landet, sier Jo Bjørnstad, leder for ESA BIC Norway.   

Akershus og Nordland fylkeskommuner bidrar 

De to største økonomiske bidragsyterne til inkubatorprogrammet er Akershus og Nordland fylkeskommuner. Akershus fylkeskommune har bidratt med 12,8 millioner kroner, og Nordland fylkeskommune med 10,8 millioner kroner.   

– Flere aktører har bidratt økonomisk, men fylkeskommunenes finansiering har vært helt avgjørende for at vi har lyktes, sier Bjørnstad.  

– Å støtte dette prosjektet, er i tråd med fylkesrådets ambisjon om å styrke inkubatorer i Akershus. Gjennom denne satsningen styrker vi norsk entreprenørskap, innovasjon og vekst innen romfartsteknologi både nasjonalt og regionalt, sier Anette Marie Solli (H), fylkesrådsleder i Akershus fylkeskommune.  

Fylkesråden på scenen - Klikk for stort bildeFylkesråd Ida Lindtveit Røse Akershus fylkeskommune

–  Vi trenger sterke næringslivsaktører som Kjeller Innovasjon for å utvikle selskaper som har potensial til å skape store verdier og utføre viktige samfunnsoppdrag, som det å styrke norsk sikkerhet. Bedriftene i ESA BIC-programmene vil bidra til dette. «The sky is no limit», mulighetene er nesten uendelige, sier Ida Lindtveit Røse (KrF), fylkesråd for næring i Akershus.   

 – Romhavnen i Andøy er en helt unik kapasitet. Nordland fylkeskommune ønsker å legge til rette for flere bedrifter til romfartsnæringen i regionen vår. ESA BIC-programmet vil kunne bidra til å bygge verdikjeder i Andøy og Nordland. Vi må samtidig jobbe med helhetlig samfunnsutvikling tilknyttet den rivende utviklingen. Dette vil kreve godt samarbeid på tvers av kommuner, og i samarbeid med staten, sier Bjørn Larsen (FrP), fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune.  

Gruppebilde - Klikk for stort bildeFra venstre: Jo Bjørnstad (Managing Director for ESA BIC Norway), Ida Lindtveit Røse (fylkesråd for næring i Akershus fylkeskommune), Daniel Ras-Vidal (adm. dir. for Kjeller Innovasjon), Bjørn Larsen (fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune) og Anette Marie Solli (fylkesrådsleder i Akershus fylkeskommune) Akershus fylkeskommune

Les mer 

Finansielle bidragsytere 
Akershus fylkeskommune: 12,8 millioner kroner til Kjeller Innovasjon 
Nordland fylkeskommune: 10,8 millioner kroner til KPB 
Troms fylkeskommune/Innovasjon Norge: 1 millioner kroner til Norinnova 
Lillestrøm kommune: 750 000 kroner til Kjeller Innovasjon 
Norsk Romsenter: 500 000 kroner til Kjeller Innovasjon 
Oslo kommune: 500 000 kroner Kjeller Innovasjon 

Hvem kan delta i satsningen  
ESA BIC Norway ser etter norske selskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrien. Oppstartsselskapene må ha en innovativ idé og være yngre enn fem år. Det er nå åpnet for å sende inn søknader på www.esabic.no. En styrket nasjonal satsning vil kunne ta ut potensialet i det Europeiske nettverket med ESAs 22 medlemsland og 29 ESA BIC Hub’r.  

Norske samarbeidsaktører 
Kartverket, SNÖ Ventures, Telenor Maritime, Norsk Romsenter, Innovasjon Norge, CENSSS, Dehns, Thommesen, Neurosys, NILU og SLM Revisjon AS og regionale SIVA-inkubatorer som Startuplab, Fremtidens Industri, KPB og Norinnova. 
Kjeller Innovasjon, med regionale partnere, jobber med å styrke satsningen videre og inviterer også flere industriaktører med på laget.  

ESA BIC Norway  
ESA BIC Norway representerer innovasjon og entreprenørskap på europeisk toppnivå. De er en av 29 innovasjonssentre i det europeiske ESA BIC-nettverket, som nylig ble kåret til nummer 8 av "Europe's Leading Start-up Hubs" av Financial Times. Siden oppstarten i 2002, har det europeiske nettverket støttet over 1800 oppstartsselskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrien. Nettverket er en nøkkelaktør i Europas romindustri, og gir de norske selskapene muligheter for finansiering og samarbeid med ledende selskaper og investorer over hele Europa. ESA BIC er en viktig driver for nyskaping og næringsutvikling i romindustrien. De kommende årene vil Norge utvikle en komplett verdikjede for utvikling og oppskyting av satellitter, samt nedlasting av satellittdata. Dette skaper store muligheter for industriell utvikling på tvers av bransjer og samfunnssektorer over hele landet. Den første kommersielle oppskytingen av småsatellitter på europeisk jord er planlagt fra Andøya Spaceport allerede i 2024 .