Vil ikke prioritere idrettsanlegg som plastforurenser

– Det er viktig for fylkesrådet å hensynta natur, miljø og bærekraft i forvaltningen av alle søknadsordninger, sier Ida Lindtveit Røse, fylkesråd for næring, idrett, folkehelse og mangfold.

Illustrasjonsbilde: Kunstgressbane Stein Cato Røsnæs

Akershus fylkeskommune vil ved den årlige fordelingen av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ikke prioritere å tildele tilskudd til kunstgressbaner med plastholdig løst fyllmateriale. 

Med dette blir Viken fylkeskommunes vedtak fra 2021 videreført med et bredt flertall i Akershus fylkesting. Vedtaket ble fattet i fylkestingsmøtet 23. mai.

Vedtaket innebærer ikke et forbud mot å bygge eller rehabilitere kunstgressbaner med plastholdig løst fyllmateriale, bare at disse ikke blir prioritert ved tildeling av spillemidler.

Årsaken til dette er at man vil hindre utslipp av mikroplast i naturen, og at det mest effektive tiltaket er å begrense utslippene ved kilden.

Omsettingsforbud fra 2031

I 2022 la Miljødirektoratet føringer i forurensingsloven for hvordan kunstgressbaner i Norge skal etableres og driftes for å hindre utslipp av mikroplast, og i 2023 vedtok EU et omsetningsforbud av plastholdig løst fyllmateriale på kunstgressbaner fra og med høsten 2031.

Utviklingen går i riktig retning

Ida Lindtveit Røse - Klikk for stort bildeIda Lindtveit Røse Morten Brakestad

– Vi ser nå en utvikling mot at stadig flere velger å etablere eller rehabilitere anlegg uten plastholdig fyllmateriale. Det er positivt og er en ønsket utvikling. Det er heller ikke god forvaltning av samfunnets ressurser å bidra til å finansiere anlegg med kortere levetid, sier fylkesråd for næring, idrett og folkehelse, Ida Lindtveit Røse (KrF). 

En kompleks sak 

– Dette er en kompleks sak. Vi har veid fordelene mot ulempene og valgt å opprettholde vedtaket. Det viktig at banene er av god kvalitet fremover, i denne omstillingsprosessen, og vi er glade for det gode samarbeidet vi har med Viken Idrettskrets og andre aktører om dette, sier fylkesråden.

Mikroplast i Oslofjorden

I Akershus fylkeskommunes politiske plattform er vannmiljø, og spesielt Oslofjorden, et viktig satsningsområde. Tidligere forskning har vist at kunstgressbaner, nest etter slitasje fra bildekk, er den største kilden til utslipp av mikroplast i naturen, og det er påvist høye nivåer av mikroplast i sedimenter og blåskjell fra Oslofjorden.

Statlig støtteordning

Spillemiddelordning er en statlig støtteordning fra Kultur- og likestillingsdepartementet som forvaltes av fylkeskommunene.

Dette er plastholdig fyllmateriale 

Alt fyllmateriale i kunstgressbaner som helt eller delvis består av plast, er å regne som plastholdig løst fyllmateriale.

Dette omfatter blant annet: gummigranulat, andre plastholdige partikler, korn, eller revet plast, og sand og mineraler som er kledd med polymer/plast.

Ikke plastholdig fyllmateriale er kunstgressbaner som enten er helt uten fyllmateriale eller inneholder sand og/eller organisk fyllmateriale. Eksempler på dette kan være knust olivenstein, kork, kork/kokos eller trefiber.