EKSAMEN vår 2024

Les her for mer info om skriftlige og muntlige eksamen

Muntlig eksamen 

Det nærmer seg tid for muntlig eksamen.  Følgende datoer: 

12. juni kl 0900 kunngjøres 1. pulje M/MP-eksamen

14. juni er eksamensdatoen (vg2+vg3)

17. juni kl 0900 kunngjøres 2. pulje M/MP-eksamen

19. juni er eksamensdatoen (vg1+vg2+vg3)

Problemer under skriftlig eksamen

En del elever opplevde tekniske problemer pga officeoppdatering (se over) på eksamen tirsdag 21.05. Onsdag 22.05 ble eksamen gjennomført uten disse problemene, selv om noen kan ha opplevd mindre problemer, blant annet med bruk av NDLA. Problemene våre elever opplevde gjaldt flere skoler og skyltes en feil hos Microsoft i versjon 16:85 for MAC-brukere.  

Elever som ønsker å søke om annullering, må gjøre dette:

 1. Sende en begrunnelse til skolens postmottak: askervgs@afk.no for hvorfor du mener at din eksamen bør annulleres. 
 2. Skolen vil deretter gjøre individuelle vurderinger ut fra de utfordringene kandidaten opplevde under eksamen, samt vurdere om utfordringene ble løst innenfor det som kan regnes som akseptabel varighet og om det er gitt tilstrekkelig tilleggstid. Her bruker vi loggen som ble skrevet av eksamensvaktene som et grunnlag.
 3. Etter at eleven har fått vurderingen fra skolen må eleven selv søke om annullering på skjemaet det er lenket til nedenfor og samtidig laste opp vurderingen fra skolen.

https://skjema.udir.no/innsending/dispensasjoner/dispensasjoner-og-annulleringer

Se ellers informasjon her: 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/dispensasjon-og-annullering/#a211776

Datoer: 

15. mai kl. 0900 kunngjøres skriftlige eksamener i VIS. Faglærer gir dato for eventuell skriftlig eksamen

12. juni kl 0900 kunngjøres 1. pulje M/MP-eksamen

14. juni er eksamensdatoen (vg2+vg3)

17. juni kl 0900 kunngjøres 2. pulje M/MP-eksamen

19. juni er eksamensdatoen (vg1+vg2+vg3)

26. juni skriftlig sensur faller og opplyses i VIS. Klagefristen på eksamen starter å løpe fra denne datoen

Eksamensplanen (Når eksamen er i de ulike fagene) finnes på skolens hjemmeside i kalenderen

Tips fra Udir: 

Elevene kan trene på tidligere eksamensoppgaver som finnes på Udirs hjemmesider (passordbeskyttet, så elevene må få kode fra sine lærere)

Praktisk info:

Oppmøte på skriftlig eksamen:

 • På skriftlig eksamen er oppmøtetiden kl 08.15
 • Skriftlig eksamen starter på slaget kl 09.00 og varer i maksimum 5 klokketimer
 • Det er ikke tillatt å forlate eksamenslokalet før kl 10.00
 • Kommer man for sent innen kl 10.00 på skriftlig eksamen, får man gjennomføre eksamenen, men får ikke tilleggstid på grunn av forsinkelsen. (Uansett grunn til forsinkelsen.)
 • Kommer man etter kl 10.00 på skriftlig eksamen, får man ikke gjennomføre eksamenen. (Uansett grunn til forsinkelsen) 
 • Fravær fra eksamen må dokumenteres med legeerklæring for å få rettighet til å ta eksamen på nytt på høsten.
 • Ny og utsatt eksamen gjennomføres neste semester og det gjennomføres et nytt trekk, slik at det ikke er sikkert man kommer opp i samme fag

Gjennomføring av skriftlig eksamen:

 • På skriftlig eksamen er det ikke under noen omstendighet tillatt å kommunisere med andre. Dette gjelder i og utenfor lokalet. Alt av kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt
 • Mobiltelefoner og smartklokker skal være avslått og fjernet fra plassen. Øreplugger og headsett skal ikke benyttes med mindre eksamensformen krever det.
 • Brytes dette regnes det som juks og da kan rektor annullere eksamen med de konsekvenser det medfører for eleven. Man mister også standpunkt

Resultatet på eksamen kommer på sensur i VIS, 26. juni.

Gjennomføring av muntlig eksamen:

 • På muntlig eksamen oppgir faglærer oppmøtetiden til hver elev
 • Muntlig eksamen varer i maksimum 30 minutter per kandidat
 • Muntlig-praktisk eksamen varer i maksimum 45 minutter per kandidat

Resultatet får man med en gang man er ferdig med eksamen.

Regelverk

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Dette gjelder dersom eleven har fått IV i faget. 

Dersom en elev får 1 i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, og består eksamen, regnes faget som bestått.

Standpunkt- og eksamenskarakterer

Klageadgang

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet eleven har fått tilgang til karakteren sin. Husk at man også kan bli satt ned i karakter dersom man klager. Klagen må rettes på riktig måte. Les mer her:  Klage på eksamens- og standpunktkarakterer - Akershus fylkeskommune (afk.no)

Skole i eksamensperioden

Elevene skal møte i ordinære undervisningsøkter så sant ikke de har forberedelsesdag eller eksamen. Etter at trekket til muntlig eksamen er gjennomført, gjennomføres et skolesluttprogram med alternative aktiviteter innenfor det overordnede temaet folkehelse og livsmestring for Vg1 og Vg2. 

Forsøk på juks vil bli behandlet som juks!

Fylket har endret eksamensreglementet sitt og Udir har kommet med presiseringer på hva som er tillatt. Basert på dette ønsker vi å gi følgende presiseringer og råd:

 • Før eksamen må du slette alle digitale programmer som ikke er tillatt under eksamen, for eksempel kunstig intelligens (KI/AI) og oversettelsesprogrammer.
 • Du må deaktivere Bluetooth under eksamen og bruke kablede hodetelefoner.

Slik slår du av Bluetooth på PC (PDF, 77 kB)

Slik slår du av Bluetooth på Mac (PDF, 73 kB)

Eksamen (udir.no)