EKSAMEN vår 2024

Les her for mer info om skriftlige og muntlige eksamen

Nytt om eksamen: 

Word-versjon og excel-versjon 16.85 fungerer ikke på MAC i eksamenssammenheng. Mac-brukere bør derfor installere tidligere versjon 16.84 før eksamen.

Oppskrift på nedgradering til eldre versjon av Word for Mac:

 1. Skru av automatisk oppdatering i Word. (trykk gå til Hjelp -> Se etter oppdateringer. i nytt vindu skru av "Hold Microsoft -appene oppdaterte automatisk".)
 2. Hent ned 16.84 versjonen av Word fra listen her: https://learn.microsoft.com/en-gb/officeupdates/update-history-office-for-mac?redirectSourcePath=%252fen-us%252farticle%252fUpdate-history-for-Office-2016-for-Mac-700cab62-0d67-4f23-947b-3686cb1a8eb7#release-history-for-office-for-mac
 3. Slett kun Word appen på mac-en ved å dra den fra Finder til søppelkurven.
 4. Kjør Word installasjonspakken som ble lastet ned.
 5. Etter at du er ferdig med eksamen, kan det være lurt å skru på automatiske oppdateringer igjen.

 

Les oppdatert informasjon på Udirs sider: Viktige meldinger om eksamen | udir.no

Problemer under eksamen

En del elever opplevde tekniske problemer pga officeoppdatering (se over) på eksamen tirsdag 21.05. Onsdag 22.05 ble eksamen gjennomført uten disse problemene, selv om noen kan ha opplevd mindre problemer, blant annet med bruk av NDLA. Problemene våre elever opplevde gjaldt flere skoler og skyltes en feil hos Microsoft i versjon 16:85 for MAC-brukere.  Vi har meldt denne feilen videre til eksamenskontoret i Akershus som avventer mer informasjon fra Udir når det gjelder konsekvenser av disse tekniske problemene.  Når det er klart, vil vi komme ut med mer informasjon.  Alle eventuelle problemer under eksamen loggføres for elevene dert gjelder under eksamen. Elevene trenger derfor ikke melde særskilt om problemene utover det de har meldt på eksamensdagen til vakter eller eksamensansvarlig, 

Plan for eksamen: 

15. mai kl. 0900 kunngjøres skriftlige eksamener i VIS. Faglærer gir dato for eventuell skriftlig eksamen

12. juni kl 0900 kunngjøres 1. pulje M/MP-eksamen

14. juni er eksamensdatoen (vg2+vg3)

17. juni kl 0900 kunngjøres 2. pulje M/MP-eksamen

19. juni er eksamensdatoen (vg1+vg2+vg3)

Eksamensplanen (Når eksamen er i de ulike fagene) finnes på skolens hjemmeside i kalenderen

Tips fra Udir: 

Elevene kan trene på tidligere eksamensoppgaver som finnes på Udirs hjemmesider (passordbeskyttet, så elevene må få kode fra sine lærere)

Praktisk info:

Oppmøte på skriftlig eksamen:

 • På skriftlig eksamen er oppmøtetiden kl 08.15
 • Skriftlig eksamen starter på slaget kl 09.00 og varer i maksimum 5 klokketimer
 • Det er ikke tillatt å forlate eksamenslokalet før kl 10.00
 • Kommer man for sent innen kl 10.00 på skriftlig eksamen, får man gjennomføre eksamenen, men får ikke tilleggstid på grunn av forsinkelsen. (Uansett grunn til forsinkelsen.)
 • Kommer man etter kl 10.00 på skriftlig eksamen, får man ikke gjennomføre eksamenen. (Uansett grunn til forsinkelsen) 
 • Fravær fra eksamen må dokumenteres med legeerklæring for å få rettighet til å ta eksamen på nytt på høsten.
 • Ny og utsatt eksamen gjennomføres neste semester og det gjennomføres et nytt trekk, slik at det ikke er sikkert man kommer opp i samme fag

Gjennomføring av skriftlig eksamen:

 • På skriftlig eksamen er det ikke under noen omstendighet tillatt å kommunisere med andre. Dette gjelder i og utenfor lokalet. Alt av kommunikasjonsutstyr er ikke tillatt
 • Mobiltelefoner og smartklokker skal være avslått og fjernet fra plassen. Øreplugger og headsett skal ikke benyttes med mindre eksamensformen krever det.
 • Brytes dette regnes det som juks og da kan rektor annullere eksamen med de konsekvenser det medfører for eleven. Man mister også standpunkt

Resultatet på eksamenen kommer etter 21. juni.

Gjennomføring av muntlig eksamen:

 • På muntlig eksamen oppgir faglærer oppmøtetiden til hver elev
 • Muntlig eksamen varer i maksimum 30 minutter per kandidat
 • Muntlig-praktisk eksamen varer i maksimum 45 minutter per kandidat

Resultatet får man med en gang man er ferdig med eksamen.

Regelverk

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Dette gjelder dersom eleven har fått IV i faget. 

Dersom en elev får 1 i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, og består eksamen, regnes faget som bestått.

Standpunkt- og eksamenskarakterer

Klageadgang

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet eleven har fått tilgang til karakteren sin. Husk at man også kan bli satt ned i karakter dersom man klager. Klagen må rettes på riktig måte. Les mer her:  Klage på eksamens- og standpunktkarakterer - Akershus fylkeskommune (afk.no)

Skole i eksamensperioden

Elevene skal møte i ordinære undervisningsøkter så sant ikke de har forberedelsesdag eller eksamen. Etter at trekket til muntlig eksamen er gjennomført, gjennomføres et skolesluttprogram med alternative aktiviteter innenfor det overordnede temaet folkehelse og livsmestring for Vg1 og Vg2. 

Forsøk på juks vil bli behandlet som juks!

Fylket har endret eksamensreglementet sitt og Udir har kommet med presiseringer på hva som er tillatt. Basert på dette ønsker vi å gi følgende presiseringer og råd:

 • Før eksamen må du slette alle digitale programmer som ikke er tillatt under eksamen, for eksempel kunstig intelligens (KI/AI) og oversettelsesprogrammer.
 • Du må deaktivere Bluetooth under eksamen og bruke kablede hodetelefoner.

Slik slår du av Bluetooth på PC (PDF, 77 kB)

Slik slår du av Bluetooth på Mac (PDF, 73 kB)

Eksamen (udir.no)