Nyhetsbrev for juni

Det nærmer seg sommerferie!

Bare to korte uker igjen av skoleåret. Les vårt siste nyhetsbrev med viktig informasjon om frister og datoer. Les også oppfordring til inkludering, ivaretakelse av psykisk helse og rusforebygging også i sommermånedene.

Eksamen, standpunktkarakterer og karakterer i gjennomgående fag

Vi går nå for alvor inn i siste innspurt av skoleåret med muntlig eksamen og publisering av karakterer. Merk følgende datoer:

11.06: Publisering av standpunktkarakterer og orden og adferd for Vg3. Klagefrist 10 dager etter denne datoen.

15.06: Frist for hurtigklage standpunkt Vg3

13.06: Publisering av standpunktkarakterer og orden og adferd for Vg1, Vg2 og Vg3-karakterer i programfag lest sammen med Vg2. Klagefrist 10 dager etter denne datoen.

16.06: Ordinær klagefrist på standpunktkarakterer Vg2 og Vg3. Svar på klagen i oktober.

21.06: Frist for å bestille vitnemål på engelsk (Vg3). Bestilles på askervgs@afk.no

23.06: Ordinær klagefrist for Vg1 og Vg2. Svar kommer i oktober. Sensur på skriftlig eksamen alle trinn.

25.06: Frist for hurtigklage på skriftlig eksamen (gjelder kun vg3)

30.06: Ordinær klagefrist skriftlig eksamen (gjelder alle trinn)

01.07: Frist for opplasting av vitnemål i samordna opptak (gjøres automatisk, men eleven bes kontrollere)

Muntlig eksamen gjennomføres 14.06 og 19.06. Det er obligatorisk oppmøte på forberedelsesdagen dagen før eksamen. Eleven får tid for oppmøte på muntlig eksamen av sin faglærer. For klageadgang på muntlig eksamen, se under.

Klagefrist for alle karakterer er 10 dager etter at karakteren er blitt publisert i VIS. Se info om klagerutiner her: Klage på eksamens- og standpunktkarakterer Merk at klagen skal sendes til askervgs@afk.no og merkes «klage». Det er kun anledning til å klage på standpunktkarakterer.

Skolesluttprogram i juni

I juni får elevene et alternativt skolesluttprogram med ulike aktiviteter under tema livsmestring. Elevene skal få lære om personlig økonomi, få info som unge arbeidstakere trenger og lære om kunstig intelligens. Vi avvikler også tradisjonen tro elevrådets sommerdag på Føyka, gjennomfører bokinnlevering og arbeider med å ta backup av filer og overføre dem til AFK-systemet. Elevene ser oppmøtetider og -steder på teams.

  • 19. juni: Russeball for avgangselevene
  • 20. juni: Elevrådets sommerdag og siste skoledag for Vg3
  • 20. juni: Avgangselevenes avslutningsseremoni kl.19:30 på Asker Konferansesenter
  • 21. juni: Vg3 avspaserer etter gårsdagens seremoni. Siste skoledag før sommeren for Vg1 og Vg2. Oppmøte i klasserom kl 09.00. Dagen avsluttes med Asker Anthem i skolegården kl 11.00
  • 19. august: Første skoledag skoleåret 24/25

Ungdom, rus og psykisk helse i sommermånedene

Som mange har lest i mediene den siste tiden, ser vi en tiltagende trend i bruk av illegale rusmidler i ungdomsmiljøene.  Det er spesielt kokain som benyttes og gjerne i sammenheng med alkoholbruk, ofte i russegrupper.  Dette bekreftes også i Ung-data-undersøkelsene de siste årene.

I løpet av skoleåret har vi hatt temaet oppe på møter for foresatte og skolens ruskontakt har undervist alle klasser om rus. Inneværende skoleår har rektorene på de videregående skolene i Asker informert på foreldremøter i 10. trinn om hva vi ser av rusbruk tidlig i vgs og da spesielt knyttet til russebusser. Vi har også snakket om andre utfordringer ved russbuss som ekskludering, kjøpepress, og uønskede hendelser. Vårt samarbeid med foresatte er viktig og nytter. Ta kontakt om du har utfordringer eller bekymringer du vil drøfte med oss.

Dersom foreldre eller ungdommer har behov for råd og hjelp i løpet av sommermånedene, kan man få hjelp her:

Forebyggende ungdomsteam i Asker kommune (FUT, tidligere «utekontakten») Er du mellom 13 og 24 år, og trenger noen å snakke med?,

Politiets ungdomspatrulje 22 66 90 50, Oslo.vest.forebyggende@politiet.no

Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom i Asker kommune.

Lavterskeltilbud for psykiske plager i Asker kommune: Få hjelp til å håndtere begynnende psykiske plager

For noen ungdommer kan sommeren oppleves lang, og man kan kjenne på ensomhet. Vi oppfordrer foreldre til å minne ungdommene på viktigheten av å inkludere hverandre også i sommermånedene. Ellers gjelder vår oppfordring i sommerferien som alltid ellers; vær tilstede og i nærheten der ungdom samles til fest, ha tett dialog og avtal henting.

For akutte skolerelaterte hendelser som ikke kan vente til høsten, kontakt rektor eller miljøarbeider ved Asker vgs på mail eller sms.

Sommerskole

Vi inviterer nye og gamle elever til åpen skole før skolen starter til høsten. I to dager før skolestart legger vi opp til at elever som ønsker en mykere skolestart kan møte rådgivere, miljøarbeider og kontaktlærer og andre elever som også allerede går på eller skal begynne på Asker.  
 
Vi starter med frokost og avslutter med lunsj. Ellers blir det omvisning på skolen, informasjon og mulighet til å stille spørsmål om fag og sosiale aktiviteter. Nåværende elever får tid til å sette seg inn i fagene de skal ha og kanskje ta igjen noe av det de gikk glipp av i forrige skoleår. Les mer her:

Velkommen til sommerskole 15. og 16. august! 

Praktisk info

Det er viktig at alle leverer inn skolebøker før ferien. Bøker som ikke er levert før ferien, bli fakturert den enkelte. Siste mulige innleveringsdag er 21. juni (se avtale for lån av læremidler) Purring på ikke levert materiale sendes en dag etter forfallsdato. Selv om boka skulle dukke opp etter fristen, må man betale hvis boka ikke er levert. Dette for at skolen skal rekke å bestille opp nok bøker og rekke å få disse levert til skolestart til neste års elever.

De som sykler til skolen, bes parkere syklene i skolegården, ikke bak skolebygget mot E18 (ved det gule huset). Vi opplever dessverre at sykkeltyver er på ferde i området.

Bemanning i sommerferien

Skolen er bemannet hver dag mellom kl 08.00 – 15.00 til og med fredag 28.06. Vg3 kan hente vitnemål i resepsjonen 28.06 fra kl 09.00 til kl 15.00. Dersom eleven ønsker vitnemålet på engelsk, må det bestilles senest 20.06 på askervgs@afk.no