Klage på karakterer

Som elev i videregående skole kan du klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. 

Hva kan du klage på?

  • du kan klage på standpunkt- og eksamenskarakter.
  • du har 10 dagers klagerett etter at karakterene er publisert i VIS. Du har et selvstendig ansvar for å sjekke karakterene dine i VIS. Klager du senere enn 10 dager etterpå, kan skolen nekte å behandle klagen din.

Du må bruke fylkeskommunens skjema for klage. Klager som ikke er levert med skjema innen fristen, tas ikke til følge. 

Klage på eksamens- eller standpunktkarakter