Skoleutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal fungere som et rådgivende organ for rektor. 

Skoleutvalg

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og består av:

  • rektor
  • representanter fra elevene
  • representanter fra de ansatte
  • miljøarbeider

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. I Akershus fylkeskommune er det bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg. Med denne organiseringen skal elevene alltid ha flertall i utvalget.

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer