Eksamen og standpunkt

Her er nyttig informasjon om eksamen og standpunktvurdering våren 2024.

Skriftlig eksamen

Eksamenstrekket kunngjøres onsdag 15. mai klokka 09.00. Da vil du kunne se i VIS hvilke fag du skal opp i til skriftlig eksamen. Du må være på skolen klokka 09.00 denne dagen.

Eksamensperioden starter tirsdag 21. mai. Datoer for den enkelte eksamen og eventuell forberedelsesdag finnes i kalenderen på skolens hjemmeside. Siste skriftlige eksamensdag er fredag 31. mai.

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Eksamensdager er:

  • torsdag 13. juni (publiseres i VIS tirsdag 11. juni klokka 09.00)
  • tirsdag 18. juni (publiseres i VIS fredag 14. juni klokka 09.00)

Du må være til stede på skolen ved publisering av eksamenstrekket.

Ny, utsatt eller særskilt eksamen

Som elev får du en ny sjanse til å gå opp til eksamen hvis du får karakteren 1 i standpunkt eller på eksamen, eller hvis du har dokumentert fravær på eksamen.

Les mer om ny, utsatt og særskilt eksamen.

Halvårs- og standpunktvurdering våren 2024

Halvårs- og standpunktvurdering våren 2023
Dato Hva skjer?
4. juni Standpunktkarakterer i programfag på yrkesfag Vg2 publiseres til elevene i VIS. Klagefristen (10 dager) på disse standpunktkarakterene begynner å løpe kl. 00:00 denne dagen.
12. juni Standpunktkarakterer i alle fag, i tillegg til ordens- og atferdskarakterer for alle elever, publiseres til elevene i VIS. Klagefristen på disse standpunktkarakterene er 10 dager, og begynner å løpe kl. 00:00 denne dagen.
17. juni Halvårsvurderinger (ikke standpunkt) i alle fag publiseres til elevene i VIS.

Klage på karakterer

Som elev i videregående skole kan du klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV).

Klagefristen er 10 dager etter at karakterene publiseres. Når karakterene publiseres framgår også av kalenderen på hjemmesiden.

Les mer om klage på karakterer

Trenger du mer informasjon?

Elevene blir grundig informert om alt som gjelder eksamen i klassens time på skolen og kan finne all informasjon på Teams. Hvis foresatte ønsker mer informasjon, ta kontakt med eksamensleder Stein Olaf Nordli-Henriksen.