Viktig informasjon om skriftlig eksamen våren 2024

Det er endringer i hvilke hjelpemidler du kan bruke, og hvilke du ikke kan bruke, under vårens skriftlige eksamener. Her kan du lese hva som gjelder i Akershus.

Viktig melding til Mac-brukere – NY 22.05.2024

Word og Excel, versjon 16.85, fungerer ikke på Mac i eksamenssammenheng. Mac-brukere bør derfor la være å installere versjon 16.85. 

Hvis versjonen allerede er oppdatert, kan man enten nedgradere til eldre versjon eller bruke annen programvare.

Last ned ordbok og fagstoff før eksamen

Det kan oppstå utfordringer med nettilgang til digitale hjelpemidler under eksamen. 

Vi anbefaler derfor alle som gjennomfører skriftlig eksamen å ha ordbok og aktuelt fagstoff lastet ned lokalt på datamaskinen før eksamen.

Nettbaserte hjelpemidler på eksamen

På grunn av utviklingen av kunstig intelligens, kan det komme endringer i lisensbaserte og nasjonale nettressurser helt frem til, og under eksamensperioden. 

Se informasjon om nettbaserte hjelpemidler i Akershus

Vær oppmerksom på at hjelpemiddellisten kan endre seg.

Juks og forsøk på juks

Eksempler på juks eller forsøk på juks er: 

  • all form for kommunikasjon, som programvare for samskriving, samsnakk, publisering på internett og bruk av skytjenester
  • bruk av oversettelsesprogram i språkfag 
  • bruk av chatrobot eller KI (kunstig intelligens) 
  • å bruke kalkulator eller lærebøker på del 1 av eksamen i matematikk 
  • å dele lærebok med andre 
  • tilkobling til annet nettverk enn eksamensnettverket 
  • å ikke slå av mobiltelefonen

Det skilles ikke på juks og forsøk på juks. 

Konsekvensen av juks eller forsøk på juks, er at eksamen kan bli annullert. Du kan tidligst ta eksamen på nytt ett år etter.

Stikkprøver på eksamensdagen

Skolen kan gjennomføre stikkprøver på eksamensdagen. Med hensyn til personvern, anbefaler vi at du ikke har personlige opplysninger synlig på datamaskinen.

Hodetelefoner og webkamera

Noen eksamener krever at du har hodetelefoner eller webkamera. 

Se om din eksamen krever hodetelefoner eller webkamera på kandidat.udir.no

Dersom du trenger hodetelefoner for å gjennomføre eksamen, må disse være kablet.

Har du spørsmål?