Rud videregående skole skal bygges ut

Fylkestinget har vedtatt byggeprogram for utbygging av Rud videregående skole. Utbyggingen vil øke elevkapasiteten på skolen med om lag 500 elevplasser.  

Viktig informasjon om skriftlig eksamen våren 2024

Det er endringer i hvilke hjelpemidler du kan bruke, og hvilke du ikke kan bruke, under vårens skriftlige eksamener. Her kan du lese hva som gjelder i Akershus.

Hvam stakk av med seieren

Elevrådet ved Hvam videregående skole vant elevrådskonkurransen 2024. 

Akershusskolen gjør det godt

Tilstandsrapport for videregående opplæring for 2023 er klar. Den viser at Akershusskolen ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder prestasjoner, men viser også at det er noen utfordringer.  

2140 har søkt læreplass i Akershus i år

Akershus fylkeskommune har mottatt 2140 søknader til læreplass i 2024. 74 av søknadene var til lærekandidat. Fristen for å søke læreplass gikk ut 1. mars.

Innovasjonscamp med ungdom og voksne sammen

Ungt Entreprenørskap Akershus arrangerte 13. mars en innovasjonscamp for elever ved Mailand og Jessheim videregående skoler, og representanter fra næringslivet. Det er første gang det arrangeres en innovasjonscamp med ungdom og voksne sammen.

Skoleregler på høring

Skoleregler (tidligere ordensreglement) for elever ved de videregående skolene i Akershus er nå ute på høring.

Så mange har søkt om skoleplass i Akershus til høsten

Etter søknadsfristen 1. mars er det totalet 27 037 søkere til de videregående skolene i Akershus fylkeskommune for skoleåret 2024–2025. Av disse har 25 705 søkere rett til videregående opplæring i fylkeskommunen.  

HandSome UB ble beste ungdomsbedrift i Akershus 2024

Onsdag 28. februar deltok 148 elevbedrifter og 256 ungdomsbedrifter i fylkesmesterskap for elev- og ungdomsbedrifter Akershus 2024. HandSome UB fra Asker videregående skole ble kåret til årets beste ungdomsbedrift i Akershus.  

Tilbyr skolene en «verktøykasse» mot mobbing

Fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad, er klar med en «verktøykasse» med tiltak for å få bukt med mobbingen i de videregående skolene i Akershus.