Retningslinjer for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Gjennomføring av eksamen for elever og privatister

Gjelder fra: 01.01.2021

Merknad: Retningslinjene er vedtatt for Viken fylkeskommune, og gjelder inntil videre for Akershus fylkeskommune.