Har du spørsmål om inntak og tilbud om skoleplass eller elev-PC?

Inntak til videregående skole skjer i flere runder. Her finner du litt mer informasjon om det. 

  • Senest 8. juli er førsteinntaket klart.
  • Senest 22. juli er andreinntaket klart.
  • Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste.
  • Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

 

Merk: Det kan bli endring på datoen for første og andre inntak. 

Du kan lese mer om dette her

Og her finner du informasjon om elev-PC.