Offentliggjøring av karakter og klage på karakter

Standpunkt- og halvårsvurderingskarakterer og karakterer i orden og atferd offentliggjøres for elevene på vg2 YF, vg3 og vg4 torsdag 13. juni  -  og onsdag 19. juni for resten på Visma In School

Elever kan klage på standpunktkarakterer, orden og atferd (som standpunkt) og skriftlig eksamenskarakterer. Det kan også leveres klage for muntlig/muntlig-praktisk/praktisk eksamen. 

Informasjon og skjema som fylles ut av eleven finner dere under denne linken. Ferdig utfylt skjema sendes på e-post bleikervgs@afk.no eller leveres i resepsjonen. Skjema må være underskrevet av eleven.

Standpunkt og orden/atferd for vg2 yrkesfag, vg3 og vg4 offentliggjøres torsdag 13. juni 2024 på Visma in School.

Standpunkt, halvårsvurdering og orden/atferd for vg1, vg2 studieforberedende, kombinasjonsklasser og tilrettelagt opplæring offentligjøres onsdag 19. juni 2024 på Visma in School.

Klagefrister

  • Ordinær klagefrist er 10 dager fra offentliggjøring av karakter
  • For elever på Vg3/4 og Vg2 YF er hurtigklagefrist innen torsdag 13. juni kl.12.00. 
  • Ordinær klagefrist for vg2 yrkesfaglig, vg3 og vg4 er mandag 24. juni kl.12.00
  • Ordinær klagefrist for vg1, vg2 studieforberedende, kombinasjonsklasser og tilrettelagt opplæring er fredag 28. juni kl.12.00.
  • Muntlig/Muntlig-praktisk/praktisk eksamen har ordinær klagefrist 10 dager etter eksamensdagen
  • Eleven lever skriftlig klage på skjema fra hjemmesiden til resepsjon eller e-post 

Skriftlig sentralgitt eksamen

  • Hurtigklagefrist for skriftlig eksamen er 26. juni kl.12.00 
  • Ordinær klagefrist 1. juli 
  • Eleven kan klage i Visma In School - kommer opp under mine søknader