Besøk fra Niels Brock

Businesslinja sitt samarbeid med Danmark fortsetter. I fjor vinter besøkte vi skolen i Danmark. Nå var turen kommet til å få danskene på besøk. 

Uka på 2BUS startet med forberedelser til guiding for de danske elevene. Elevene måtte sette seg inn i lokal geografi, kultur, historie og næringsliv for å kunne lage et program for omvisning i Drøbak.  I tillegg lærte elevene om dansk språk og kultur.

Engineerium hadde et flott interaktivt program for elevene. - Klikk for stort bildeEngineerium hadde et flott interaktivt program for elevene. Liv Ellefsen

På tirsdagen dro klassen til Engineerium på Fornebu. Engineerium har etablert seg som en nøkkelspiller i norsk næringsliv med fokus på teknologisk innovasjon og ingeniørtjenester. 

Som en ledende aktør innen ingeniørfag, spiller Engineerium en avgjørende rolle i å styrke Norges konkurranseevne og bidra til bærekraftig utvikling. Selskapet har en imponerende historie med å levere skreddersydde løsninger innen en rekke sektorer, inkludert olje- og gass, fornybar energi, infrastruktur og maritim industri. 

Etter besøket gikk turen til Peppes for hygge og sosialisering. Pizza er symbolet på sosialt samvær og fellesskap. Den delbare naturen til pizzaen gjør den til den ideelle retten for å samle venner rundt bordet, og den uformelle og avslappede atmosfæren som ofte følger med å spise pizza, bidrar til å bryte ned barrierer og fremme samtaler og latter.

Liv Ellefsen ga danskene grundig juryering. - Klikk for stort bildeLiv Ellefsen ga danskene grundig juryering. Even Ottersland

På onsdag og torsdag deltok elever fra businesslinja og studiespesialisering på Frogn i Fylkesmesterskapet i ungdomsbedrift i regi av UE Akershus. Her fikk også 7 av de danske elevene prøve seg med sine forretningsideer. Faglærer Liv Ellefsen deltok i juryen og oppfølgingen av de danske elevene på messa som foregikk i Lillestrøm. Det jobbes også med ungdomsbedrift på Niels Brock, så det ble spennende å diskutere forskjeller og likheter mellom programmene, hente inspirasjon og utveksle erfaringer. 

Mer enn 400 ungdomsbedrifter og 2000 elever deltok på messa, så det var mye å se og mange å snakke med. Ungdomsbedrift er et pedagogisk program der ungdommer får muligheten til å starte og drive sin egen bedrift under veiledning fra lærere og mentorer. Gjennom dette programmet får elevene praktisk erfaring med forretningsutvikling, markedsføring og økonomistyring, noe som bidrar til å fremme entreprenørskap og kreativitet blant unge. Ungdomsbedrift gir en unik mulighet til å utforske og utvikle egne ideer og samtidig lære viktige ferdigheter som vil være nyttige både i studier og fremtidig karriere.

Gøy i skibakken på Tryvann. - Klikk for stort bildeGøy i skibakken på Tryvann. Niclas Stensrud Andersen

Parallelt med messa på torsdag dro de som ikke hadde ungdomsbedrift til Tryvann, for et opplegg i regi av idrettselevene på Frogn. Dette er et ledd i skolens satsning på treningsledelse. På idrettslinja spiller treningsledelse en avgjørende rolle i å forme og veilede utøverne mot sitt fulle potensial. Gjennom planlegging, organisering og evaluering av treningsøkter, skaper treningsledere et stimulerende og trygt miljø for utvikling av fysiske ferdigheter og mental styrke. Så her fikk de danske elevene full service. 

På fredag ble besøket avsluttet med den guidede omvisningen som businesselevene hadde forberedt seg på mandag. Så bar det hjem for danskene.