Psykiske kriser

Psykologi 1 har vært på ekskursjon til Oslo. 

Tema for dagen var psykiske kriser. Først fikk vi prøve oss som psykologistudenter ved Oslo Nye Høyskole, hvor vi fikk et faglig godt, relevant og interessant foredrag om hvordan møte mennesker i kriser. 

Deretter utforsket vi kriser skildret i kunst på Munch-museet, og reflekterte over kunstens rolle i fremstilling og bearbeiding av kriser. Edvard Munch er ofte assosiert med psykologiske temaer i sitt arbeid. F.eks. "Skriket" og "Angst", utforsker dype menneskelige følelser og eksistensielle spørsmål. Gjennom sine malerier og grafiske verk fanget han ikke bare ytre former, men også indre følelser og mentale tilstander. Munchs eget liv var også preget av psykologiske kamper, inkludert tap, angst og isolasjon, noe som tydelig gjenspeiles i kunsten hans. 

Elevene jobbet med oppgaver og laget spørsmål som ble diskutert. - Klikk for stort bildeElevene jobbet med oppgaver og lagde spørsmål. Elise Nicolaisen

Til sist var vi på 22. juli-senteret. Der møtte vi Liv og Unni, som ved sine personlige historier gjorde et sterkt inntrykk på oss. Liv var svært nær eksplosjonen i regjeringskvartalet og Unni mistet datteren sin på Utøya. Nå stiller de opp for å prate med ungdom om 22.juli, ekstremisme og betydningen av å delta i demokratiet. 

De personlige historiene ble rammet godt inn av undervisere ved senteret. Elevene fikk tid til å se på utstillingen, jobbe med oppgaver og lage spørsmål til Liv og Unni.