Rekrutteringsdagen

Torsdag 18.1 hadde elevene i 1T et alternativt opplegg i matematikk-undervisningen i forbindelse med fagvalg for neste skoleår. 

Susann Masdal fra twoday.  - Klikk for stort bildeSusann Masdal fra twoday. Øyvind Mathisen

Målet med besøket var rekruttering av nye studenter. Matte-elevene fikk møte eksterne foredragsholdere som informerte om hva de bruker matte og realfag til. De hørte foredrag av Thor Christian Cusick, utvikler hos Sparebank 1, Susann Masdal, BI konsulent hos twoday og Hege Ankarstrand, veterinærstudent ved NMBU. Foredragene handlet om elevenes potensielle muligheter og utfordringer, i forbindelse med deres framtidige studier.  

Etter foredragene under rekrutteringsdagen ble alle elevene i 1T samlet for å utforske sine fremtidige utdanningsmuligheter ved å arbeide med utdelte lenker som gir et dypdykk i faglige interesser og relaterte yrker på Utdanning.no.

Matematikk spiller en avgjørende rolle i utdanning ved å utvikle kritisk tenkning, problemløsningsevner og analytiske ferdigheter. Uansett hvilket fagfelt man fordyper seg i, gir matematikken et solid grunnlag for å forstå komplekse konsepter og håndtere utfordrende problemstillinger. I mange tilfeller fungerer matematikk som et universalspråk som binder ulike disipliner sammen. Den legger grunnlaget for vitenskapelig forskning, ingeniørvitenskap, økonomi, informatikk og mange andre fagområder. 

Framtidige utdanningsmuligheter utforskes.  - Klikk for stort bildeFramtidige utdanningsmuligheter utforskes. Øyvind Mathisen

Evnen til å håndtere matematiske konsepter gjør en student i stand til å takle abstrakte ideer og løse problemer på en systematisk måte. Videreutdanning handler ikke bare om å tilegne seg spesifikke ferdigheter, men også om å utvikle en dyptgående forståelse for komplekse sammenhenger. Matematikk gir denne dybden ved å bidra til å utvikle en strukturert og analytisk tilnærming til læring. 

Gjennom matematikk lærer man å bryte ned komplekse problemer i mindre deler, identifisere mønstre og formulere løsninger. I en stadig mer teknologidrevet verden blir matematikk også stadig viktigere. Dataanalyse, kunstig intelligens og maskinlæring er eksempler på områder der matematiske prinsipper er nøkkelkomponenter. Å ha en solid forståelse av matematikk åpner døren for avanserte muligheter innen disse feltene og gir en konkurransedyktig fordel på arbeidsmarkedet.