Informasjon om fremmedspråk høst 2024

Informasjon om fremmedspråk for deg som skal begynne på studieforberedende utdanningsprogrammer (ST, KDA, MDD) på Jessheim høsten 2024

  • Du har hatt fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk nivå I) på ungdomsskolen med standpunktkarakter på vitnemålet:
    • Vi anbefaler deg å fortsette med det samme språket på vg1 og vg2 (nivå II).
  • Du har ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen:
    • Du må ta tysk nivå I (vg1 og vg2) + tysk nivå II (vg3).
  • Du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, men opplever liten mestring og motivasjon:
    • Du kan bytte til et annet fremmedspråk (spansk I eller tysk I) istedenfor å fortsette med det samme. Da trenger du bare å ta nivå I (vg1 og vg2).