Tilbyr skolene en «verktøykasse» mot mobbing

Fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad, er klar med en «verktøykasse» med tiltak for å få bukt med mobbingen i de videregående skolene i Akershus.   

Jente som går forbi en gruppe med andre elever - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Trine Sirnes

Elevundersøkelsen 2023 viste nylig at Akershus fylke lå på «mobbetoppen» i Norge. 

Tallene viste at hele 7,5 prosent av elever i vg1 i Akershus opplevde å bli mobbet. Til sammenligning rapportere 4,4 prosent av elevene i Viken at de ble mobbet i 2022. 

Portrett Lise Hagen Rebbestad  - Klikk for stort bildeFylkesråd Lise Hagen Rebbestad (H) CF Wesenberg

– Vi har en nulltoleranse for mobbing i Akershusskolen, og dette er ikke tall vi kan tillate. Det er viktig at vi tar disse tallene på alvor, og gjør det vi kan for at skolene våre skal være i stand til å håndtere mobbingen, sier fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad (H).

Fylkesrådets mål for skolepolitikken er at: Akershus skal ha den beste skolen i landet, der flere gjennomfører og består, og der drømmer blir realisert. 

– Om du ikke har det bra, lærer du heller ingenting. Læring og trivsel henger nøye sammen. Dessuten har alle elever rett på et trygt og godt skolemiljø. Da er det viktig at skolene har de verktøyene de trenger, sier Rebbestad. 

Dette er deler av verktøykassen som skal tilbys skolene: 

  • Kursing av lærere og andre som jobber med elevene.
  • Mulighet for å flytte mobber til en annen skole. 
  • Utforme egne undersøkelser for Akershusskolen.
  • Involvere elevene i arbeidet med resultater fra undersøkelsene.
  • Mer foreldreinvolvering, også i de videregående skolene. 
  • Lærere skal spise og oppholde seg med elevene oftere.

Verktøykasse for alle skolene 

Elevundersøkelsen viste også at situasjonen er forskjellig på de ulike skolene og utdanningsprogrammene når det gjelder mobbing. Det har derfor vært viktig for fylkesrådet å utvikle en verktøykasse som vil passe inn på alle fylkeskommunens videregående skoler og utdanningsprogram. 

– Verktøykassen skal skjerpe arbeid fylkeskommunen som skoleeier gjør for å fjerne mobbingen i skolene. Skolene kan ta i bruk verktøykassen, og rektorer på hver enkelt skole iverksetter tiltak. Fylkeskommunen vil bistå i oppfølgingen av disse, forsikrer fylkesråden.

Innsats har gitt resultater

Elevundersøkelsen 2023 viste også at 5,2 prosent av elevene i vg3 oppga at de ble mobbet. Det er 2,3 prosent lavere enn for elevene i vg1.   

 – Det viser at det gjøres mye godt arbeid på skolene når det gjelder mobbing også i dag. Det er viktig at vi fortsetter med arbeidet som fungerer godt, understreker fylkesråden. 

Ny inntaksordning

Fylkestinget i Akershus har vedtatt en ny inntaksordning. Skolekullet 2024–25 vil bli det første kullet på flere år som har fritt skolevalg som sin inntaksordning når de skal velge skole. 

– Fritt skolevalg er ikke et tiltak direkte mot mobbing, men det gir elevene frihet til å velge seg bort fra sin nærmeste skole og de miljøene eleven har vært en del av på barneskolen, dersom eleven ønsker det. Og det kan ha en positiv effekt på mobbing, sier fylkesråden. 

Fylkestinget i Akershus skal behandle en sak om mobbing i Akershusskolen senere i år.

Les mer

Saken ble først publisert på Akershus fylkeskommunes nettsider 21. februar 2024.