Tysk 3 på språkreise til Berlin

I uke 50 var elevene fra tysk 3 på språkreise til Berlin. 

De var blant annet på skolebesøk på Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium, og på dagstur til Potsdam. Her besøkte de Schloss Cecilienhof, hvor Potsdamkonferansen fant sted. Det er mye spennende å oppleve i byen, og ekstra hyggelig er det her i desember med alle julemarkedene i Berlin.