Kjelle skal bidra til en renere Oslofjord

Et våtmarksomområde utenfor Kjelle videregående skole skal bidra til et bedre klima og en renere Oslofjord.

Flyfoto av området ved Kjelle - Klikk for stort bildeKjelle-engene våtmark ligger på eiendommen til Kjelle vgs Norgeibilder.no

Etablering av Kjelle-engene våtmark er et initiativ fra Aurskog-Høland kommune, som er planeier, sammen med Kjelle videregående skole, fylkeskommunen og Haldenvassdraget vannområde.

Våtmarksområdet vil blant annet bidra til å rense vann i vassdraget som renner ut i Oslofjorden, slik at fjorden blir renere. En renere Oslofjord er et viktig satsningsområde til fylkesrådet.

 – Vern av natur og restaurering av natur er kanskje et av de mest effektive og viktige tiltakene for å reversere natur- og klimakrisen, og bidra til en renere Oslofjord. Tiltaket på Kjelle er et eksempel på hvordan dette kan gjøres relativt raskt, når kommune, fylke og sivilsamfunn samarbeider, sier fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø, Solveig Schytz (V).

25 mill. til en renere Oslofjord

En renere Oslofjord er et av fylkesrådets viktigste satsingsområder. Fylkesrådet har satt av 25 millioner til tiltak som kan bedre vannkvaliteten i fjorden. Restaurering av myrer og skjøtsel av kantsoner er tiltak som vil kunne kvalifisere for disse midlene.

Teori satt i praksis

Prosjektet kombinerer våtmarkselementer med jordbruksdrift på et flomutsatt areal, og vil få en reell effekter på for eksempel vannrensing, flomdemping, naturmangfold, rekreasjon og beite/husdyrhold – i tillegg til styrking av undervisningen.

– Det at elevene ved Kjelle videregående skole får være med på dette spennende prosjektet, er helt fantastisk. De får virkelig satt det de lærer i teori ut i praksis. Dette er et prosjekt jeg virkelig heier på. Skoleledelsen og lærerne skal ha en stor takk for deres entusiasme, og ønsket om å gi elevene en viktig kompetanse som vi trenger i dag og i fremtiden, sier fylkesråd for opplæring og kompetanse, Lise Hagen Rebbestad (H).

Prosjektet starter opp i løpet av 2024. 

På befaring  

23. april i år besøkte fylkesrådene Solveig Schytz og Lise Hagen Rebbestad Kjelle videregående skole og Kjelle-engene våtmark. 

Fire på kne med et jorde i bakgrunnen - Klikk for stort bildePå bildet: Stig Helge Basnes, lærer ved Kjelle vgs, fylkesråd Solveig Schytz, fylkesråd Lise Hagen Rebbestad, og Lars Kristian Selbekk, Haldenvassdraget vannområde Camilla Edi Hille

 Artikkelen er først publisert på Akershus fylkeskommunes nettsider 24. april 2024.